fbpx

utbildning och stöd för aktiva

Den som har gått vår grundkurs ingår i ett nätverk av aktiva medlemmar och får stöd och inspiration. Spädbarnsfonden sätter stort värde på alla som ger av sin tid till föreningen och till andra föräldrar. 

Spädbarnsfonden har som mål att ge stöd till föräldrar och anhöriga över hela landet. I vissa distrikt finns många aktiva medlemmar i andra få. Regelbundna digitala möten, möjlighet att få handledning eller att resa på inspirationshelger ger ny energi och stärker gemenskapen. Vi gör det här tillsammans.

GRUNDKURS ”LÖVET”

Grundkursen ”Lövet” ger dig en bra bas. Fokus ligger på att lära dig mer om föreningens idé, verksamhet och mål. Du får ökad kunskap om sorg och praktisk erfarenhet av stödverksamheten.

Läs mer om upplägget och nästa kursstart.

Påbyggnadskurser och handledning

Föreläsa för vården

Nästa kurstillfälle kommer anslås här.

Det finns stor efterfrågan från vård och vårdskolor på våra föreläsningar. Lina Runesson, distriktssamordnare i Sörmland och Västmanland, håller i en utbildning som förbereder dig som vill börja föreläsa. Förkunskaper: Grundkursen Lövet.

Anmälningslänk kommer. 

Handledning för dig som leder samtalsgrupper

Spädbarnsfonden erbjuder stödpersoner, samtalsledare och/eller distriktssamordnare handledning i grupp med Lars Björklund, två gånger per termin.

Nästa tillfälle: Torsdag 30 november 18.30-20 på zoom
För dig som leder samtalsgrupper och är stödperson i Spädbarnsfonden erbjuder vi handledning i grupp med prästen och författaren Lars Björklund. Han tar upp frågor som hur det är att möta medmänniskor i kris, hur jag på bästa sätt kan bli till stöd och hjälp, vad händer hos mig efter samtalet och vad jag kan göra för att bli en bra stödperson.
HÄR ANMÄLER DU DIG

Inspiration och stöd

Stilla dagar – att växa ur sin sorg

Vissa år anordnar föreningens ideella en samtalshelg för alla sina medlemmar. Som distriktssamordnare är du välkommen att delta denna helg. Helgen riktar sig till både dig som mist barn nyligen men även för länge sedan.

Inspirationshelg

Vanligtvis en gång per år arrangeras en inspirationshelg för aktiva med föreläsningar, gemenskap och nätverkande.

Möten för distriktssamordnare

Distriktssamordnare och aktiva nyckelpersoner har regelbundna möten online för utbildning, delande och planering.

SAMS årskonferens

Spädbarnsfonden är en av fyra föreningar i SAMS, Samarbete för människor i sorg, som verkar för ökad kunskap om sorg och sorgereaktioner. Varje år anordnar SAMS en konferens om sorg dit vår förening får sända sju deltagare.

Övriga föreningar i SAMS:
VIMIL – Vi som mist någon mitt i livet 
VSFB – Vi Som Förlorat Barn
SPES – Riksförbundet för Suicid Prevention och Efterlevandestöd 

0