fbpx

Forskningsnämnden

Utdrag ur Spädbarnsfondens stadgar:

§13. Fonder

Styrelsen ansvarar för förvaltningen av föreningens fonder och att detta sker på ett icke spekulativt sätt.

Utdelningsförslag ur forskningsfonderna tas fram av forskningsnämnden, som består av ledande forskare inom ämnet.

Styrelsen utser forskningsnämndens ledamöter och beslutar om tilldelning av forskningsmedel. Det är styrelsens forskningsansvarige som fungerar som sammankallande och nämndens ordförande.

Information om fondernas inriktning, villkor för stipendier och beslut om tilldelning skall alltid hållas aktuell på föreningens webbplats och i verksamhetsplanen.

 • Åsa Tellgren-Roth
  Åsa Tellgren-Roth

  Åsa är biolog och har arbetat som forskare inom molekylärbiologi och biokemi. Åsa gjorde sitt avhandlingsarbete i Norge och USA men har även arbetat på svenska universitet. Just nu läser Åsa till ämneslärare för gymnasiet.

  Åsa är samordnare för nämndens arbete.

 • Karolina Lindén
  Karolina Lindén

  Karolina Lindén är barnmorska, filosofie doktor i vårdvetenskap och biträdande universitetslektor vid Göteborgs universitet. Hon har forskat inom graviditeter med ökad medicinsk risk sedan 2012.

  Karolinas forskningsområde handlar främst om föräldraupplevelser och patientrapporterade utfall vid graviditeter med medicinska komplikationer så som preeklampsi, covid-19 och diabetes. Hon bedriver tvärvetenskaplig forskning i både nationella och internationella sammanhang och leder en nationell multicenterstudie som undersöker organisatoriska och arbetsmiljömässiga faktorer i graviditets-, förlossnings- och neonatalvården. Under 2021 blev Karolina inbjuden att författa en kommentar om hur säkerhet definieras inom mödrahälsovården som sedan publicerades i the Lancet.

  I övrigt arbetar Karolina på Göteborgs universitet där hon undervisar blivande barnmorskor. Hon drivs av att genom forskning kunna bidra till att förbättra utfall vid komplicerade graviditets- och förlossningsförlopp för kvinnor och deras familjer.

 • Per Möllborg
  Per Möllborg

  Presentation kommer inom kort

 • Thomas Jansson
  Thomas Jansson

  Thomas Jansson är Florence Crozier Cobb Professor och chef för Division of Reproductive Sciences och Vice Chair of Research vid Department of Obstetrics & Gynecology, vid University of Colorado | Anschutz Medical Campus i USA. Thomas Jansson erhöll sin läkarexamen 1985 och doktorsexamen i fysiologi 1990 vid Göteborgs Universitet och tjänstgjorde därefter som post-doktoral forskare vid University of California i San Francisco.

  Han återvände till Sverige 1994 för att fullgöra sin AT läkartjänstgöring och starta sin egen forskargrupp i perinatal medicin vid Göteborgs Universitet, där han blev professor i Fysiologi 2004. Thomas Jansson har forskat i USA sedan 2005. Hans forskning är fokuserad på att bättre förstå hur placentan fungerar och hur förändringar i placentans funktioner leder till graviditets-komplikationer och sjukdomar när barnet växer upp.

  Han har lång erfarenhet av att granska forskningsansökningar för Vetenskapsrådet och National Institute of Health och har erhållit anslag från Vetenskapsrådet (1994-2005) och National Institute of Health (2011-2025) för sin forskning som resulterat i över 200 vetenskapliga publikationer.

 • Anna Sandström
  Anna Sandström

  Anna Sandström är Medicine Doktor och biträdande överläkare vid Medicinsk Enhet Graviditet och Förlossning på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Hon är forskare inom perinatal epidemiologi, avdelningen för Klinisk epidemiologi, Institutionen för Medicin, Solna, Karolinska Institutet. Anna har arbetat inom Obstetrik och Gynekologi sedan 2006. Sedan 2013 har hon jobbat inom högspecialiserad obstetrik på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

  Hennes forskningsområde handlar om att kartlägga riskfaktorer för och förebyggande åtgärder mot negativa konsekvenser för mor och barn under graviditet, förlossning, nyföddhetsperioden samt senare i livet. Annas inriktning rör framförallt sjukdomar relaterat till högt blodtryck under graviditeten, graviditetshypertoni och preeklampsi, samt komplikationer under själva förlossningen. Som post-doc på Institutionen för Kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet samt på Department of Obstetrics and Gynecology, Oregon Health and Science University, (OHSU), Portland, Oregon, U.S har Anna framförallt bedrivit studier rörande preeklampsi.

  I övrigt jobbar Anna som studierektor för en forskarutbildning för doktorander på Karolinska Institutet, Forskarskolan i epidemiologi för kliniker. Anna brinner för forskning som kan förbättra hälsan för mor och barn samt för att denna forskning skall bedrivas på en hög forskningsmetodik nivå.

 • Eric Herlenius
  Eric Herlenius

  Eric Herlenius är Professor i Pediatrik, med särskild inriktning perinatologi, vid Karolinska Institutet samt FoUU ansvarig Barnakutsjukvård och infektionsmedicin vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitets sjukhuset

  Eric erhöll sin läkarexamen 1994 och doktorsexamen i fysiologi 1998 vid Karolinska Institutet samt tjänstgjorde därefter som post-doktoral forskare vid Showa University, Tokyo Japan, återvände till Sverige 1999 för att fullgöra sin AT läkartjänstgöring. Efter en andra postdoc tjänstgöring vid Harvard Medical School, Childrens Hospital & Dept of Neurology 2000-2001 startade han sin egen forskargrupp i perinatal medicin vid Karolinska Institutet. Med stöd av juniora samt seniora forskartjänster ifrån Vetenskapsrådet och Wallenbergstiftelserna kunde han parallellt med sin Specialist utbildning i Barnmedicin vid Karolinska Universitets sjukhuset fortsätt driva och utveckla den transnationella perinatala forskningen.

  Eric Herlenius forskning är fokuserad på att bättre förstå hur det autonoma nervsystemet utvecklas samt hjärnstammen fungerar och hur förändringar i hjärnstammens funktioner vid bland annat inflammation leder till andnings och hjärtpåverkan samt komplikationer och sjukdomar. Detta genom experimentella studier av celler, neurala nätverk och autonom kontroll samt genom studier vid neonatal och barnkliniker bland annat kring möjligheter att förutse och förhindra plötslig akut insjuknande samt kollaps. Eric har bland annat medverkat i framtagande av nationella och internationella riktlinjer för förebyggande och utredning av plötslig spädbarns kollaps (SUPC) samt död (SUDI/SIDS).

  Han har lång erfarenhet av att granska forskningsansökningar för bland annat Vetenskapsrådet, där han nu är vice ordförande i bedömningsgruppen för Kvinnor och Barns hälsa. Internationella förtroende uppdrag och bedömning för bla Franska, Kanadensiska, Australiska motsvarigheter till VR. Han har anslag från bland annat Vetenskapsrådet (2001-), Hjärt Lungfonden (2004-), Hjärnfonden (2001-), KTH-SLL (2016-) mfl för sin forskning som resulterat i över 120 vetenskapliga publikationer.

  På det personliga planet är Eric trebarnsfar, biodlare, långfärdsskridskoåkare, fri- och sportdykare samt judotränare senaste 45 åren med passion för upptäckter.

0
%d bloggare gillar detta: