fbpx

Forskningsnämnden

Utdrag ur Spädbarnsfondens stadgar:

§13. Fonder

Styrelsen ansvarar för förvaltningen av föreningens fonder och att detta sker på ett icke spekulativt sätt. Utdelningsförslag ur forskningsfonderna tas fram av forskningsnämnden vilket består av ledande forskare inom ämnet. Styrelsens forskningsansvarige fungerar som sammankallande och nämndens ordförande. Styrelsen utser forskningsnämndens ledamöter och beslutar om tilldelning av forskningsmedel. Information om fondernas inriktning, villkor för stipendier samt beslut om tilldelning skall alltid hållas aktuell på föreningens webbplats samt i verksamhetsplanen.

 • Kerstin Erlandsson
  Kerstin Erlandsson Docent, ​Dr Med vet., och barnmorska

  Docent, Dr Med vet., barnmorska och distriktssjuksköterska. Lektor och ämnesföreträdare vid Högskolan Dalarna och med omfattande erfarenhet av internationellt kliniskt, utredande och undervisande arbete i flera låginkomstländer i samarbete med UNFPA och SIDA. Forskare inom ämnet sexuell och reproduktiv hälsa. Huvudsaklig inriktning kvinnor och barns hälsa och rättigheter i såväl internationellt perspektiv såsom mödra- och barnadödlighet i låginkomst samt hela familjens sorg i ett svenskt perspektiv.

 • Ingela Rådestad
  Ingela Rådestad Barnmorska och professor

  Ingela Rådestad är barnmorska och professor vid Sophiahemmet Högskola.

  Hon har under 25 år forskat om vården när barn föds döda och är innovatören bakom Cubitus baby.

  Ingela Rådestads forskning fokuserar också på hur intrauterin fosterdöd kan förebyggas.

  Flera studier pågår om fosterrörelser och hur barn som inte mår bra i livmodern ska kunna upptäckas.

 • Hugo Lagerkrantz
  Hugo Lagerkrantz Läkare och professor

  Professor, läkare, specialist inom barnmedicin med inriktning nyföddhetsvård. Chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Acta Pediatrica och tidigare verksamhetschef vid Astrid Lindgrens sjukhus samt tidigare ledamot i Nobelförsamlingen. Forskare med huvudsakligen intresse för omställningen vid födelsen såsom stressen att födas, plötslig spädbarnsdöd och hjärnans utveckling.

 • Karin Pettersson
  Karin Pettersson Docent i obstetrik och gynekolog

  Docent i obstetrik och gynekolog. Överläkare och chef för komplicerad graviditet och förlossning på Karolinska. Disputerade 2002 på orsaker till Intrauterin fosterdöd och är fortfarande forskningsaktiv inom detta fält.

0
%d bloggare gillar detta: