fbpx

Spädbarnsfondens forskningsnämnd

 • Magnus Gram
  Magnus Gram

  Magnus Gram är docent i experimentell medicinsk forskning vid Lunds universitet och avdelningen för Neonatologi på Skånes universitetssjukhus i Lund. Magnus driver forskningsprojekt relaterade till för tidig födelse med fokus på den omogna hjärnan.

  Läs mer om Magnus Gram.

 • Karolina Lindén
  Karolina Lindén

  Karolina Lindén är barnmorska, EUTOPIA YLA fellow, samt docent och universitetslektor vid Göteborgs universitet. Hon har forskat inom graviditeter med ökad medicinsk risk sedan 2012.

  Läs mer om Karolina Lindén.

   

 • Ola Andersson
  Ola Andersson

  Ola Andersson är docent i pediatrik vid Lunds universitet. Med en bred akademisk bakgrund och mångårig erfarenhet har han gjort betydande insatser inom sitt område. Hans forskning har fokuserat på neonatalvård, där han har arbetat för att förbättra hälsovården för nyfödda barn.

  Läs mer om Ola Andersson.

 • Anna Sandström
  Anna Sandström

  Anna Sandström är docent och biträdande överläkare vid Medicinsk Enheten Graviditet och Förlossning på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Hon är forskare inom graviditet och förlossning på Institutionen för medicin, Karolinska Institutet i Solna.

  Läs mer om Anna Sandström.

 • Ylva Odenbring
  Ylva Odenbring LEDAMOT

  Ylva Odenbring är suppleant i Spädbarnsfondens styrelse med särskilt ansvar för Spädbarnsfondens forskningsfond. Hon har mångårig erfarenhet av forskningsledning såväl nationellt som internationellt. Hennes forskning fokuserar frågor som handlar om social rättvisa, viktomologiska frågor och elevhälsa i skolan. Ylva är professor i pedagogik.

 • Dina Zuko
  Dina Zuko LEDAMOT

  Dina Zuko sitter i styrelsen för Spädbarnsfonden med särskilt ansvar för Spädbarnsfondens forskningsfond. Dina är senior affärs- och dataanalytiker med lång erfarenhet av analys, modellering och kravhantering. Hon är även en erfaren ledare och har arbetat med strategisk planering, och lett projekt från tidiga koncept till färdig produkt.

Utdrag ur Spädbarnsfondens stadgar

§13. Fonder

Styrelsen ansvarar för förvaltningen av föreningens fonder och att detta sker på ett icke spekulativt sätt.

Utdelningsförslag ur forskningsfonderna tas fram av forskningsnämnden, som består av ledande forskare inom ämnet.

Styrelsen utser forskningsnämndens ledamöter och beslutar om tilldelning av forskningsmedel. Det är styrelsens forskningsansvarige som fungerar som sammankallande och nämndens ordförande.

Information om fondernas inriktning, villkor för stipendier och beslut om tilldelning skall alltid hållas aktuell på föreningens webbplats och i verksamhetsplanen.

0