fbpx

Forskningsnämnden

Utdrag ur Spädbarnsfondens stadgar:

§13. Fonder

Styrelsen ansvarar för förvaltningen av föreningens fonder och att detta sker på ett icke spekulativt sätt.

Utdelningsförslag ur forskningsfonderna tas fram av forskningsnämnden, som består av ledande forskare inom ämnet.

Styrelsen utser forskningsnämndens ledamöter och beslutar om tilldelning av forskningsmedel. Det är styrelsens forskningsansvarige som fungerar som sammankallande och nämndens ordförande.

Information om fondernas inriktning, villkor för stipendier och beslut om tilldelning skall alltid hållas aktuell på föreningens webbplats och i verksamhetsplanen.

 • Thomas Jansson
  Thomas Jansson

  Thomas Jansson är Florence Crozier Cobb Professor och chef för Division of Reproductive Sciences och Vice Chair of Research vid Department of Obstetrics & Gynecology, vid University of Colorado | Anschutz Medical Campus i USA.

  Thomas Jansson erhöll sin läkarexamen 1985 och doktorsexamen i fysiologi 1990 vid Göteborgs Universitet och tjänstgjorde därefter som post-doktoral forskare vid University of California i San Francisco. Han återvände till Sverige 1994 för att fullgöra sin AT läkartjänstgöring och starta sin egen forskargrupp i perinatal medicin vid Göteborgs Universitet, där han blev professor i Fysiologi 2004.

  Thomas Jansson har forskat i USA sedan 2005. Hans forskning är fokuserad på att bättre förstå hur placentan fungerar och hur förändringar i placentans funktioner leder till graviditets-komplikationer och sjukdomar när barnet växer upp.  Han  har lång erfarenhet av att granska forskningsansökningar för Vetenskapsrådet och National Institute of Health och har erhållit anslag från Vetenskapsrådet (1994-2005) och National Institute of Health (2011-2025) för sin forskning som resulterat i över 200 vetenskapliga publikationer.

 • Anna Sandström
  Anna Sandström

  Anna Sandström är Medicine Doktor och biträdande överläkare vid Medicinsk Enhet Graviditet och Förlossning på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Hon är forskare inom perinatal epidemiologi, avdelningen för Klinisk epidemiologi, Institutionen för Medicin, Solna, Karolinska Institutet.

  Anna har arbetat inom Obstetrik och Gynekologi sedan 2006. Sedan 2013 har hon jobbat inom högspecialiserad obstetrik på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

  Hennes forskningsområde handlar om att kartlägga riskfaktorer för och förebyggande åtgärder mot negativa konsekvenser för mor och barn under graviditet, förlossning, nyföddhetsperioden samt senare i livet. Annas inriktning rör framförallt sjukdomar relaterat till högt blodtryck under graviditeten, graviditetshypertoni och preeklampsi, samt komplikationer under själva förlossningen.

  Som post-doc på Institutionen för Kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet samt på Department of Obstetrics and Gynecology, Oregon Health and Science University, (OHSU), Portland, Oregon, U.S har Anna framförallt bedrivit studier rörande preeklampsi. I övrigt jobbar Anna som studierektor för en forskarutbildning för doktorander på Karolinska Institutet, Forskarskolan i epidemiologi för kliniker. Anna brinner för forskning som kan förbättra hälsan för mor och barn samt för att denna forskning skall bedrivas på en hög forskningsmetodik nivå.

0
%d bloggare gillar detta: