fbpx

Spädbarnsfondens forskningsnämnd

 • Eric Herlenius
  Eric Herlenius

  Eric Herlenius är Professor i Pediatrik, med särskild inriktning perinatologi, vid Karolinska Institutet samt FoUU ansvarig Barnakutsjukvård och infektionsmedicin vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitets sjukhuset

  Läs mer om Eric Herlenius.

 • Thomas Jansson
  Thomas Jansson

  Thomas Jansson är Florence Crozier Cobb Professor och chef för Division of Reproductive Sciences och Vice Chair of Research vid Department of Obstetrics & Gynecology, vid University of Colorado | Anschutz Medical Campus i USA.

  Läs mer om Thomas Jansson.

 • Karolina Lindén
  Karolina Lindén

  Karolina Lindén är barnmorska, filosofie doktor i vårdvetenskap och biträdande universitetslektor vid Göteborgs universitet. Hon har forskat inom graviditeter med ökad medicinsk risk sedan 2012.

  Läs mer om Karolina Lindén.

   

 • Anna Sandström
  Anna Sandström

  Anna Sandström är medicine doktor och biträdande överläkare vid Medicinsk Enhet Graviditet och Förlossning på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Hon är forskare inom perinatal epidemiologi, avdelningen för Klinisk epidemiologi, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet i Solna.

  Läs mer om Anna Sandström.

 • Åsa Tellgren-Roth
  Åsa Tellgren-Roth

  Åsa är biolog och har arbetat som forskare inom molekylärbiologi och biokemi. Åsa gjorde sitt avhandlingsarbete i Norge och USA men har även arbetat på svenska universitet. Just nu läser Åsa till ämneslärare för gymnasiet.

  Åsa är samordnare för nämndens arbete.

 • Per Möllborg
  Per Möllborg

  Presentation kommer inom kort

Utdrag ur Spädbarnsfondens stadgar

§13. Fonder

Styrelsen ansvarar för förvaltningen av föreningens fonder och att detta sker på ett icke spekulativt sätt.

Utdelningsförslag ur forskningsfonderna tas fram av forskningsnämnden, som består av ledande forskare inom ämnet.

Styrelsen utser forskningsnämndens ledamöter och beslutar om tilldelning av forskningsmedel. Det är styrelsens forskningsansvarige som fungerar som sammankallande och nämndens ordförande.

Information om fondernas inriktning, villkor för stipendier och beslut om tilldelning skall alltid hållas aktuell på föreningens webbplats och i verksamhetsplanen.

0
%d bloggare gillar detta: