fbpx

För arbetsgivare och kolleger

För arbetsgivare

Ta hand om medarbetare och kolleger i sorg

Att stötta och underlätta för en medarbetare som återvänder till arbetsplatsen efter att ha förlorat sitt barn är viktigt. Det gäller både för den drabbade men även för dig som ledare och för kollegerna på arbetsplatsen. En väg att gå är att be den drabbade att skriva ett mejl där han/hon berättar vad som hänt, som sedan chef/arbetsledare skickar vidare till kollegerna. Det ger alla på arbetsplatsen samma version av vad som hänt och för den drabbade kan det underlätta att de flesta vet vad som hänt när han/hon väl kommer till jobbet. En del lägger även till i mailet hur de vill bli bemötta, och förutsättningar för att kunna komma tillbaka till jobbet.

Var närvarande

Det är ofta svårt att veta vad man ska säga till en medarbetare som har förlorat ett barn eller drabbats av en nära anhörigs död. Osäkerheten kan leda till att helt undvika den drabbade och därför inte göra någonting alls, att inte prata om det som hänt eller visa stöd. Ta aktiv kontakt och visa att du är villig att stödja och prata om vad som hänt!

Ett stödjande och skyddande arbetsklimat ger fördelar

Arbetsplatsen utgör ofta en viktig del av en persons nätverk. Om arbetsplatsen möter medarbetare i sorg med ett stödjande arbetsklimat är vägen tillbaka till jobbet snabbare och kan även vara ett led i medarbetarens egen sorgeprocess.

För de flesta är återupptagandet av arbete av stor betydelse för att normalisera vardagen.  Fördelen med att ha en fungerande medarbetare tillbaka till jobbet gynnar den drabbade, företaget och samhället i allmänhet. Därför är det viktigt att arbetsgivaren och kollegorna har insikt i vad sorg gör med en människa och hur man bäst möter sorg och underlättar arbetssituationen.

Råd om hur arbetsplatsen kan stötta

Här följer några konkreta tips på hur chefer och kolleger kan stötta en drabbad medarbetare och kollega när han/hon kommer tillbaka till jobbet.

Till ledningen:

 • Förbered en plan för arbetsplatsen om vad arbetsgivaren ska göra om en anställd förlorar en av sina närmaste. Detta säkerställer att uppföljningen inte misslyckas.
 • Ha minst ett år som tidsbestämd vårdperiod.
 • Kom i kontakt tidigt och våga nå ut och visa att du bryr dig och är orolig över vad han eller hon har gått igenom. Om du avvisas måste du acceptera det, men kan försöka kontakta igen efter en tid. Hör av dig flera gånger.
 • Ge tydliga signaler om förståelse för frånvaro.
 • Underlätta tidigt återvändande till arbetsplatsen om han / hon vill ha det.
 • Koordinera kontakt om många människor på arbetsplatsen vill ha kontakt.
 • Håll kontakten under sorg / sjukskrivning. Godkänn hur kontakten kan upprätthållas.
 • Om den drabbade bor ensam: Erbjud att vara med honom / henne. Betoning på mobilisering av socialt stöd.
 • Du kan ge praktisk hjälp om det behövs, men se till att du inte tar över för mycket. Det orsakar ytterligare förlust av kontroll så att den drabbade personen blir mer hjälplös.
 • Informera kolleger i överensstämmelse med den drabbades önskningar.
 • Låt kraven på arbete och prestanda sänkas och anpassas till situationen. Var generös vid beviljande av ledighet och sjukfrånvaro
 • Lämna utrymme för raster och timeout när det behövs
 • Var medveten om starka reaktioner. Om något händer som påminner om förlusten kan det leda till starka reaktioner. Visa att du förstår eller försöker förstå.

Till både kollegor och ledning:

 • Ta aktiv kontakt och våga visa att du bryr dig och är ledsen över vad han eller hon har gått igenom.
 • Identifiera vanliga sorgereaktioner så att du kan få bästa möjliga hjälp.
 • Ha tålamod och ge tid att lyssna. Till att börja med är det ofta så att den drabbade gång på gång kommer att berätta om vad som hänt. De reaktioner som kommer måste erkännas och inte ses som onaturliga eller “sjuka”.
 • Kom ihåg, sorg tar tid, och låt kolleger förstå det. Sorgen efter att ha förlorat ett barn går aldrig över. Sorgen blir annorlunda över tid.  Det finns ingen fara med att prata om det som har hänt, efter att en tid har passerat, det kommer med stor sannolikhet att uppskattas. Lyssna när din drabbade medarbetare börjar prata om det som hänt, även fast det har gått en tid.  Kom ihåg att det kan ta lång tid innan den drabbade personen får full arbetsförmåga igen.
 • Visa förståelse, ha tålamod och förlåt det orimliga. Den drabbade medarbetaren och kollegan är extra sårbar, och ofta också irriterad. Detta kräver mer tålamod från arbetskollegor och förmågan att förlåta, även om man känner sig felaktigt kritiserad.
 • Om du ser att intensiva reaktioner fortsätter, rekommendera personen att söka hjälp.

Vad ska du undvika att säga?

 • Kommentarer som reducerar förlustens betydelse är skadliga, till exempel: “Tiden läker alla sår”, “Du har de andra barnen”. “Du har de andra att leva för.” “Du är så stark, du kan göra det “,” Du kan få fler barn “.
 • Undvik att berätta om andra som också har drabbats av förluster.
 • Säg inte “Jag förstår hur du har det”, om du inte har upplevt samma förlust själv.
 • Undvik att komma med välmenande råd tidigt under en sorgeperiod. Även om rådgivaren uttrycker vad som har varit till hjälp för denne kan detta vara en extra börda för den drabbade.
 • Börja inte prata om de döda eller sorgen om du är påverkad av alkohol vid ett företagsevenemang. Det här är inte tillfälle att ta itu med vad du inte kan prata om i nyktert tillstånd.

Vad kan vara bra att säga?

 • Finns det något jag kan göra för att hjälpa dig
 • Jag tänker på dig
 • Jag är här om du behöver mig
 • Om du vill prata om vad som hände, så lyssnar jag
 • Om du behöver vill ha sällskap finns jag här
 • Jag ska göra mitt bästa för att förstå hur du känner
 • Jag bryr mig verkligen hur du har det
 • Om du märker att jag glömmer vad du har upplevt, påminna mig

Tänk på att dessa uttalanden kräver att du som säger dem menar vad du säger.

Informationen kommer från Spädbarnsfondens motsvarighet i Norge, LUB, Landsforeningen uventet barnedöd och är framtagen av psykolog Atle Dyregrov.

Har du frågor om texten är du välkommen att kontakta oss på Spädbarnsfondens kansli, kansliet@spadbarnsfonden.se

Kontakta oss

Skicka oss gärna ett e-mail så svarar vi så fort vi kan! Varma hälsningar Spädbarnsfonden

Not readable? Change text.
0