fbpx

För arbetsgivare och kolleger

Ladda ned foldern ”Till dig som är arbetsgivare”.

Folder för dig som är arbetsgivare

Ta hand om medarbetare och kolleger i sorg

Arbetsplatsen utgör ofta en viktig del av en persons nätverk. Därför kan vägen tillbaka till jobbet bli enklare och kortare om arbetsplatsen tar emot en medarbetare i sorg till ett välkomnande och stödjande arbetsklimat.

Arbetsplatsens stöd kan också hjälpa den drabbade medarbetaren i hans eller hennes sorgeprocess, då återgången till arbetet för de flesta är väldigt viktig för att normalisera vardagen. Det är viktigt att såväl arbetsgivare och kollegor har insikt i vad sorg gör med en människa och hur man bäst bemöter den.

Det är viktigt att stötta och underlätta för den som återvänder till arbetsplatsen efter att ha förlorat sitt barn, inte bara för den drabbade själv, utan också för dig som arbetsledare och för arbetskamraterna.

Var närvarande

Det är ofta svårt att veta vad man ska säga till en medarbetare som har drabbats av förlust av ett barn eller en annan nära anhörigs död. Just den osäkerheten kan leda till att man helt undviker den drabbade och därför inte gör någonting alls; man varken pratar om det som har hänt eller ger stöd. Ta istället kontakt och visa att du är villig att prata om vad som hänt. Det behövs initialt inte mer än så från din sida.

Hur arbetsplatsen kan stötta

Spädbarnsfondens motsvarighet i Norge, Landsforeningen Uventet Barnedød (LUB), har gjort åtta korta filmer om hur sorg påverkar kropp och själ och hur det kan vara för en drabbad att komma tillbaka till arbetslivet. Filmerna behandlar också bemötande på arbetsplatsen och hur sorg kan påverka arbetskapaciteten.
Se dem gärna på: www.lub.no/sorg-og-arbeidsliv

Här följer några mer konkreta tips på hur chefer och kolleger kan stötta en drabbad kollega när han/hon kommer tillbaka till jobbet:

Råd till ledningen

För den drabbade kan det underlätta om de flesta på arbetsplatsen vet vad som har hänt när han/hon kommer tillbaka till jobbet. En väg att gå är att be honom/henne att skriva ett mejl och med egna ord berätta vad som har hänt. Om du som chef/arbetsledare sedan skickar det vidare till kollegorna alternativt läser upp det för dem så får alla på arbetsplatsen samma version och möjligheter att förhålla sig till det som har hänt.

Förbered en plan för det du som arbetsgivare ska göra om en anställd förlorar en av sina närmaste:

 • Kom i kontakt tidigt. Våga visa deltagande. 
 • Underlätta ett tidigt återvändande till arbetsplatsen om han/hon vill. Säg t.ex. att han eller hon är välkommen på en kopp kaffe. Fråga också om han/hon behöver hjälp med någonting praktiskt.
 • Om många på arbetsplatsen vill ha kontakt, koordinera det.
 • Håll kontakten under sorg/sjukskrivning.
 • Informera kollegor i överensstämmelse med den drabbades önskningar.
 • Om möjligt, låt krav på arbete och prestation sänkas och anpassas till situationen.

Vad säger man?

Det är svårt för både den drabbade och för kollegor att hantera mötena som uppstår. Vad säger man? Vad bör man inte säga? Här följer några konkreta råd från föräldrar som förlorat:

 • Våga prata med den drabbade, det sårar mer att bli ignorerad.
 • Exempel på vad man kan säga är ”jag är så ledsen för det som har hänt”. Det räcker långt. Finns det något jag kan göra för att hjälpa dig? Jag tänker på dig är också exempel på vad man kan säga och göra.
 • Återgång till arbetet kan vara ett sätt att försöka normalisera vardagen, att lära sig att gå framåt jämsides med sorgen. För den drabbade blir livet aldrig sig likt igen men man måste försöka gå framåt även om man aldrig glömmer.
 • Acceptera att alla sörjer olika, det finns inget rätt eller fel.
 • Om man inbjuder till att den drabbade får berätta måste man ha tid att lyssna klart.
 • Det finns kommentarer som kan såra och förminska förlustens betydelse, t.ex. “Tiden läker alla sår”, “Du har de andra barnen”, “Du har de andra att leva för”, “Du är så stark, du kan göra det “, ” Du kan få fler barn “. Undvik därför dessa kommentarer.
 • Undvik att berätta om andra som också har drabbats av förluster.
 • Säg inte “Jag förstår hur du har det”, om du inte har upplevt samma förlust själv.
 • Undvik att komma med välmenande råd tidigt under en sorgeperiod. Även om rådgivaren uttrycker vad som har varit till hjälp för denne kan detta bli till en extra börda för den drabbade.

Informationen kommer från Spädbarnsfondens motsvarighet i Norge, LUB, Landsforeningen uventet barnedöd och är framtagen av psykolog Atle Dyregrov.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss:
E-post: stod@spadbarnsfonden.se
Telefon: 070 – 659 58 88

0