fbpx

Beviljade medel till forskning

Flicka med ballong

2023

Namn: Sara Wallhed Finn
Forskningsfält: graviditet
Projekt:
Pharmacological treatment for alcohol use disorders in and after pregnancy (Läkemedelsbehandling för alkoholberoende under och efter graviditet)
Institution: Global folkhälsa vid Karolinska institutet
Anslag:
100 000 kronor
Läs artikel

Namn: Matilda Larsson tillsammans med Gunilla Ajne (KI, KS), Lotta Herling (KI, KS), Xiaogai Li (KTH) och Estelle Pitti (KTH-KI)
Forskningsfält: förlossningar
Projekt: Biomechanical evidence for safer vacuum-assisted delivery (Biomekanisk evidens för tryggare förlossningar med sugklocka)
Institution: Medicinteknik och hälsosystem på Kungliga tekniska högskolan i samarbete med Karolinska institutet
Anslag: 200 000 kronor
Läs artikel

Namn: Ida Lagerström
Forskningsfält: förlossningar
Projekt: Kort- och långtidsprognos för barn med svår syrebrist och låg Apgar-poäng vid födseln – är prognosen bättre än vi tidigare trott?
Institution: Klinisk epidemiologi vid Karolinska institutet
Anslag: 100 000 kronor
Läs artikel

Namn: Malin Edqvist
Forskningsfält: förlossningar
Projekt: TeamFödsel – en intervention för att förbättra det ofödda barnets säkerhet i svensk förlossningsvård
Institution: Enheten för Klinisk Epidemiolgi, Karolinska institutet
Anslag: 100 000 kronor
Läs artikel

2022

Anna Axelsson 278 000 kr ”Rädda liv projektet – Information om fosterrörelser till gravida med ursprungsland Somalia som föder barn i Sverige”. Läs artikel 

David Forsberg 250 000 kr ”Sudden unexpected postnatal collapse and early detection of disease in newborn infants”. Läs artikel

Linda Lindström 25 000 kr ”Fetal growth trajectories and adverse infant outcomes”. Läs artikel

Tetyana Chumak 125 000 kr  ”Deciphering the mechanisms of the transition of systemic inflammation to the brain of a newborn and its sensitizing effect on hypoxic-ischemic injury”. Läs artikel

2021

”CordCS- en studie om avnavlingstid och placentatransfusion vid akuta och elektiva kejsarsnitt”

Jenny Svedenkrans, Barnläkare och neonatolog. Biträdande överläkare på neonatalverksamheten 
vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. 

Läs mer om Jenny här. 

”SPeCOS – ett Svenskt Perinatalt Core Outcome Set”

Sophia Brismar Wendel, Förlossningsöverläkare, Danderyds sjukhus och Docent, Karolinska Institutet.

Läs mer om Sophia här. 

”Ultraljudsbaserad skattning av fostervikt i Sverige; en utvärdering av precision och prediktion.”

Michaela Granfors, Överläkare på Centrum för fostermedicin och enheten Graviditet och Förlossning, på Karolinska Universitetssjukhuset. Jag är disputerat och ansluten till enheten för klinisk epidemiologi på Karolinska Institutet.

Läs intervjun med Michaela här. 

”Optimerad behandling av prematuritetsrelaterade sjukdomar via ”nextgeneration” precisionsmedicin och artificiell intelligens”

Hanna Danielsson, Doktorand vid Institutionen för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi, Karolinska Institutet och ST-läkare i Barn- och ungdomsmedicin på Sachsska Barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset.

Läs intervjun med Hanna här. 

Riskfaktorer för plötslig spädbarnsdöd – En nationell fall kontroll studie i Sverige 2000–2010.

Benjamin Cosby, ST-Läkare på Barn-och Ungdomsmedicin, Akademiska Barnsjukhuset samt doktorand vid institutionen för Immunologi, Genetik och Patologi, Uppsala Universitet och affilierad forskare inom Perinatal och neonatal och forskning, Kvinnors och Barns hälsa vid Uppsala Universitets medicinska fakultet.

Läs intervjun med Benjamin här. 

”Förbättra spädbarnsöverlevnad i låginkomstländer genom innovation och nya strategier”

Susanna Myrnerts Höök, Specialistläkare på Akutvårdssektionen, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset. Anknuten till institutionen för Global Folkhälsa, KI.

Läs intervju med Susanna här. 

”Utvärdering av en självhjälpsapp till föräldrar som mist ett spädbarn”

Sökande: Rakel Eklund, forskare och specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård vid Uppsala universitet.

Läs intervju med Rakel här.

2020

”Diagnostiska metoder som särskiljer mellan virus- och bakterieinfektioner hos småbarn med feber”

Sökande: Anna Berggren, Barnläkare och senior forskare. Summa: 100 000 kronor.

Läs intervju med Anna Berggren

 ”Sent debuterande tillväxthämning – mer kunskap, bättre utfall”

Sökande: Emma Hertting, Överläkare på kvinnokliniken Södersjukhuset. Summa: 200 000 kronor.

Läs intervju med Emma

“Cesarean section and mortality among the premature: a large-scale study of the potential and hazard with routine cesarean section utilizing novel causal methodology .”

Sökande: Viktor H Ahlqvist, Doktorand på Karolinska institutet. Summa: 100 000 kronor.

Läs intervjun med Viktor

2019

”Orsaker till intrauterin fosterdöd med fokus på kronisk hypoxi och högt BMI”
Sökande: Hanna Åmark, Södersjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset.
Summa: 250 000 kronor.
Läs en intervju med Hanna Åmark

”Diabetes mellitus typ1 under graviditet och risk för preeklampsi och tillväxthämning– en populationsbaserad kohortstudie i Sverige”
Sökande: Natalie Roos, Karolinska Institutet.
Summa: 170 000 kronor.
Läs en intervju med Natalie Roos

”Uppmärksamhet på fosterrörelser och graviditetsutfall – en klusterrandomiserad kontrollerad studie med fokus på̊ 13 381 kvinnor födda utanför Sverige”.
Sökande: Ingela Rådestad, Sophiahemmet Högskola.
Summa: 150 000 kronor.
Läs en intervju med Ingela Rådestad

”Mammors upplevelser av professionellt stöd från BVC, efter tidigare erfarenhet av intrauterin fosterdöd”
Sökande: Emmy Tegelström, Högskolan Väst.
Summa: 30 000 kronor.
Läs en intervju med Emmy Tegelström

2018

”Möjligheten att minska mortalitet hos nyfödda”
Sökande: Elisabeth Olhager, Lunds Universitet/Skånes Universitetssjukhus
Summa: 220 000 kr
Läs en intervju med Elisabeth Olhager.

”Barnmorskors erfarenhet av att arbeta med Mindfetalness – ett verktyg för kvinnan att uppmärksamma fosterrörelser”
Sökande: Anna Akselsson, Sophiahemmets högskola/Karolinska Institutet i Stockholm.
Summa: 60 000 kr
Läs en intervju med Anna Akselsson

2017

”D-vitaminstatus under graviditet i relation till komplikationer och fatal syrebrist i samband med förlossning”
Sökande: Linnea Bärebring, PhD, Göteborgs universitet, Institutionen för medicin
Summa: 75 000 kr
Läs en intervju med Linnea om hennes forskning.

2016

”Personalens upplevelser när barn föds döda”
Sökande: Mari-Cristin Malm, Högskolan Dalarna, Akademin utbildning, Hälsa och samhälle.
Summa: 20 000 kr
Läs en intervju med Mari-Cristin om hennes forskning.

”Somalilandfödda mödrars uppfattning om varför ett litet barn dör och upplevelser av bemötandet i vården”
Sökande: Kerstin Erlandsson
Summa: 50 000 kr
Läs en intervju med Kerstin om hennes forskning

2015

”Minskade fosterrörelser i slutet av graviditet och utfall”
Sökande: Ingela Rådestad, Sophiahemmet högskola, Stockholm
Summa: 60 000 kr

2014

”Övervakning av foster med skalpprov under förlossning – nya markörer för syrebrist”
Sökande: Lena  Liljeström, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet; Kvinnokliniken, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Summa: 20 000 kr

”Graviditetsutfall i relation till moderns födelseland – en nationell registerstudie”
Sökande: Erika Schytt, Institutionen för kvinnors barn och hälsa, Uppsala universitet
Summa: 40 000 kr

Totalt delades två forskningsstipendier ut under 2014 på sammanlagt 60 000 kr.

2013

”Minskade fosterrörelser i sen graviditet”
Sökande: Anders Linde, Sophiahemmet Högskola
Summa: 75 000 kronor

Totalt delades ett forskningsstipendium ut under 2013 på sammanlagt 75 000 kr.

Se tidigare stipendiater och forskningsämne>>

0