fbpx

”Det är fantastiskt att Spädbarnsfonden satsar på forskning och delar ut anslag”

 In Startsidan

Hanna Åmark är en av forskarna som 2019 har erhållit medel ur Spädbarnsfondens forskningsfond. Hon arbetar som obstetriker på Södersjukhuset och är också doktorand på KI sedan 2015. Här berättar hon mer om sin forskning.

– I mitt doktorandarbete försöker jag göra prediktiva modeller för fosterdöd hos kvinnor med BMI över 30. Jag försöker också ta reda vad som kan vara orsaken till deras ökade risk för fosterdöd. En hypotes är att metabola förändringar ökar risken för kronisk syrebrist hos barnet i fosterlivet.

Andelen barn som dör innan de föds har varit ganska konstant i Sverige de senaste 20 åren, medan andelen barn som dör under den första månaden efter födelsen har minskat. Trots att vi gör alla utredningar vi kan är det relativt ofta som vi inte vet varför barnet dog. Vi har inte heller några bra modeller för att kunna förutsäga vilka kvinnor som löper störst risk för att barnet ska dö. Vi vet att kvinnor med högt BMI löper ökad risk för att barnet ska dö innan förlossningen. Vi känner inte till de bakomliggande faktorerna till detta samband. Men högt BMI blir allt vanligare i världen och i Sverige.

Hur kom det sig att du började forska inom det området?

– Alla som arbetar med gravida kvinnor kommer i kontakt med barn som har dött i magen. Det är en väldigt känslosam situation och påverkar oss alla starkt. Det som inte får hända händer ändå, det är för sent. Men jag önskar att vi ska kunna få mer kunskap och genom det förstå mer om orsakerna bakom fosterdöd och om möjligt påverka så att risken minskar i framtiden.

Berätta om hur forskningen går till 

-Vi håller på och samlar in moderkakor och navelsträngsblod från friska kvinnor och barn för att kunna använda det som en jämförelsegrupp till de kvinnor där barnet har dött. Vi kommer sedan analysera olika förändringar i moderkakorna och jämföra dem med moderkakor från kvinnor med dödfödda barn för att försöka hitta bakomliggande orsaker till fosterdöd.

Vilka är dina förhoppningar med studien?

-Min förhoppning är att vi ska få mer kunskap om vad som är orsaken till att kvinnor med högt BMI har en ökad risk för att barnet dör innan förlossningen. Jag hoppas att den kunskapen ska kunna hjälpa oss att minska risken för att fosterdöd i framtiden. Jag hoppas också att jag ska kunna fortsätta att forska inom detta område och försöka hitta bättre svar i de fall när vi idag inte kan förklara varför barnet har dött.

När kommer du se resultat?

-Planen är att jag ska disputera hösten 2020 och då hoppas jag att vi har resultat på dessa studier.

Vad händer nu, vilket är nästa steg?

Vi analyserar moderkakor och därefter ska jag börja analysera materialet.

Hur har Spädbarnsfondens forskningsbidrag hjälpt dig i din forskning?

Det är fantastiskt att Spädbarnsfonden satsar på forskning och delar ut anslag. Jag känner mig mycket hedrad och glad för detta anslag och det betyder verkligen mycket för att kunna fortsätta bedriva forskning inom detta område.

Recent Posts
0
tända ljus på en rad
%d bloggare gillar detta: