fbpx

När nyfödda och små barn dör

Foto: Tanja Albinsson Ericson

BARN SOM DÖR UNDER SITT FÖRSTA LEVNADSÅR

Informationen på den här sidan ses över under hösten 2023.

Här kan du läsa statistik över dödfödda och spädbarnsdödlighet i Sverige, Norden och övriga världen
Statistik 2010-2017

Definition

Om barnet lever vid födseln men dör inom 28 dagar efter förlossningen definieras detta som neonatal (nyföddhets-) död. Spädbarnsperioden definieras oftast som barnets första levnadsår men några exakta gränser finns inte.

Orsaker och risker

En vanlig anledning till att barn dör under de första 28 dagarna efter förlossningen är att barnet är fött för tidigt. Andra orsaker kan vara att de barn som dör under neonatal(nyföddhets-)perioden har en eller flera medfödda skador eller sjukdomar, missbildningar, infektioner eller olycksfall.

Neonatal dödlighet (dödlighet inom nyföddhetsperioden) har minskat i omfattning sedan 1973, från 7 barn per 1000 födda till cirka 1-2 barn per 1000 födda. Det innebär att omkring 200 barn dör inom 28 dagar efter förlossningen varje år i Sverige. Minskningen kan förklaras med utvecklingen av förbättrad nyföddhetsvård.

För tidig förlossning (prematuritet)

Enligt internationell överenskommelsen anges graviditetslängden alltid i fullbordade veckor och dagar. Begreppet underburenhet avser graviditet som är under 37 (veckor) +0 (dagar) och begreppet extrem underburenhet används vid graviditet under 28+0 graviditetsveckor. För tidig förlossning definieras som förlossning som sker minst fyra veckor för tidigt, före beräknat datum för förlossning. Detta är den vanligaste orsaken till sjuklighet och dödlighet under första levnadsmånaden i höginkomstländer. Rökning ökar risken för att barnet ska födas för tidigt och risken ökar med ökat antal röta cigaretter. Omkring två tredjedelar av alla för tidiga förlossningar börjar spontant. I en tredjedel av alla för tidiga förlossningar avslutas graviditeten med förlossning på grund av  oro för det ofödda barnet, mamman eller bådas hälsa.

Narkotika

Trenderna är att det ”rena” missbruket ersätts med blandmissbruk. Marijuana dominerar som enskild drog följt av amfetamin, LSD, opiater samt kokain. Alla dessa preparat orsakar skador, för tidig födsel, tillväxthämning samt abstinens hos det nyfödda barnet.   

Sidan ses över och kommer uppdateras maj 2023.

Referenser

Hagberg, H., Maršál, K. & Westgren, M. (red). (2014). Obstetrik. Lund: Studentlitteratur.

MedSciNet. INFPREG. Kunskapscenter för infektioner under graviditet. 
http://www.medscinet.se/infpreg/publicInfo.aspx

0