fbpx

Integritetspolicy och juridisk information

Här informerar Spädbarnsfonden om vår integritetspolicy, juridisk information och hur vi använder kakor (cookies).
Dessa villkor och information gäller för alla gåvor och beställningar på webbplatsen spadbarnsfonden.se

Integritetspolicy och sekretess

I integritetspolicyn berättar vi  hur vi arbetar med personuppgifter för att säkerställa att vi följer gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Vi vill att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss och därför finns integritetspolicyn. För vissa tjänster kan det finnas särskilda villkor för behandling av personuppgifter. Dessa villkor informeras du om i samband med att du använder de tjänsterna.

1.Personuppgiftsansvarig

Spädbarnsfonden, organisationsnummer 802012-1193, Tantogatan 41, bv, 118 42 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta oss på: info@spadbarnsfonden.se
eller ring: 031-387 57 57  Telefontid måndag till torsdag, kl. 11-15.

2.Personuppgifter

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?
Vi samlar in personuppgifter i följande situationer:

 • När du anmäler dig som prenumerant till nyhetsbrev eller pressutskick, eller kontaktar oss via e-post samlar vi in information om namn och kontaktuppgifter om sådana lämnats.
 • När du väljer att bli medlem, genom att ansöka om medlemskap via vår hemsida eller via brev.
 • När du ger en gåva, blir månadsgivare, handlar i vår webbutik eller beställer informationsmaterial samlar vi in information om namn, adressuppgifter i den mån de uppges och uppgifter om din gåva eller beställning.
 • När du startar en insamling på vår webbplats solvanda.nu, samlar vi in information om namn, och kontaktuppgifter såsom e-postadress.
 • När du använder webbplatsen lagrar vi cookies på din dator.

Alla personuppgifter som vi samlar in, kommer från dig själv. Vi samlar endast in uppgifter som du själv anger vid medlemskapsansökan, köp i webbutik eller vid gåvor.

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att utföra den tjänst som du har begärt. Dina personuppgifter sparas i upp till 36 månader efter vi tagit del av dem. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag. Om du är medlem, sparas dina uppgifter så länge du väljer att vara medlem. För månadsgivare via autogiro, sparas dina uppgifter så länge som du väljer att vara månadsgivare.

3.Personuppgiftshantering

Så hanterar vi dina personuppgifter:
De personuppgifter som du lämnar registreras i vår databas och därefter använder vi dem för att administrera din gåva eller din beställning av tjänster och produkter samt för att föra statistik. Uppgifterna kan också komma att användas för att i marknadsföringssyfte analysera de gåvor och köp du genomför, när vi berättar mer om vår verksamhet via brev, medlemsbrev, sms, e-post, publikationer eller telefon samt för uppföljning och utveckling av Spädbarnsfondens verksamhet.

4.Vem/vilka får ta del av dina personuppgifter?

Spädbarnsfonden kommer inte att sälja, hyra- eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Vi kan komma att lämna ut personuppgifterna till samarbetspartners som behandlar personuppgifter för Spädbarnsfondens räkning, t ex IT-leverantörer, distributionspartner (din postadress om du tex beställt en vara eller minneskort av oss), bank & finans (om du tex valt att bli månadsgivare), kommunikationsbyrå och tryckeri (endast adress vid medlemsutskick), men det är då Spädbarnsfonden som är ansvarig för behandlingen. Dina uppgifter kommer inte att behandlas utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), vilket inkluderar EU, Island, Liechtenstein och Norge.

5.Säkerhet

Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med dataskyddsförordningen och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen.

6.Dina rättigheter

6a Du har rätt till registerutdrag och rättelse

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som vi utför angående dig. Du kan även begära att vi rättar personuppgifter som är felaktiga. Kontakta kansliet@spadbarnsfonden.se

6b Du har rätt till radering

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till varför de samlades in och Spädbarnsfonden kommer att radera personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du har naturligtvis även rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt då behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig. Begäran om radering kan även göras för personuppgifter som behandlas med anledning av berättigat intresse samt för direkt marknadsföring.

6c Du har rätt att invända

Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse. Personuppgiftsbehandling som sker för att föra statistik, för marknadsföring samt för uppföljning och utveckling av Spädbarnsfondens verksamhet sker för att uppfylla Spädbarnsfondens berättigade intressen. Du kan alltid avsäga dig/säga upp marknadsföring från oss.

6d Din rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling

Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i följande fall:

 1. Om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter.
 2. Om du anser att personuppgiftsbehandlingen är otillåten men du föredrar att vi begränsar behandlingen av personuppgifterna istället för att vi raderar dessa.
 3. Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för men du behöver personuppgifterna för etablering eller, utövandet av eller försvar mot rättsliga krav.
 4. Om du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse enligt punkt 6c ovan.

En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas av oss om inte du samtycker till fortsatt behandling.

6e Utövande av rättigheter

Om du vill använda någon eller flera av dina rättigheter kan du kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan. Vi kommer att behandla din begäran skyndsamt. Om vi inte beviljar din begäran kommer vi informera dig om detta samt skälen till sådant beslut.

7.Behörig myndighet

Om du är missnöjd med Spädbarnsfondens behandling av personuppgifter eller beslut rörande din begäran om användandet av dina rättigheter kan du vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.

8.Förändringar av integritetspolicyn

I det fall att integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att finnas på spadbarnsfonden.se. Vid omfattande förändringar av integritetspolicyn kommer Spädbarnsfonden att informera om ändringarna via t ex e-post.

9.Frågor och hjälp

Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver hjälp.
Du når oss på telefon 031-387 57 57 (måndag till torsdag kl.11-15).
E-post: info@spadbarnsfonden.se

Postadress:
Spädbarnsfonden
Tantogatan 41, bv
118 42 Stockholm

Betalnings- och leveransvillkor

Leveranser

De produkter du beställer i vår webbutik skickas till angiven adress så snart som möjligt, när kontoret har öppet. Notera på hemsidan vad gäller semestertider, röda dagar och andra perioder vi kan ha stängt. Leveranstid kan bero på om varan finns i lager eller inte. Kontakta oss gärna innan du lägger en order för att säkerställa att varan är lagerförd om du vill ha snabb leverans. Spädbarnsfonden tar inget ansvar för försändelser som skickats till felaktiga adresser eller som är beställda av personer som inte är innehavare av det kontokort som använts.

Betalning och säkerhet

Vi har tre olika betalningsalternativ:

 • Direktöverföring/betalning till BG: 900-2122
 • Swishbetalning 900-2122
 • Paynova – onlinebetalning

Betala manuellt till vårt bankgiro/swish. Använd ditt ordernummer som betalningsreferens. Dina varor skickas först när betalningen är oss tillhanda.

Din onlinebetalning är säkrad genom att Spädbarnsfonden använder betalningstjänster från PAYNOVA. PAYNOVA är godkända av alla svenska banker samt certifierade enligt PCI DSS av VISA och MasterCard för att förmedla betaltransaktioner i högsta säkerhetsklass. All kommunikation med din bank sköts av PAYNOVA och krypteras via SSL (Secure Sockets Layer). Att betalningen sker på en säker sida kan du se genom att adressen på betalsidan börjar med https:// samt att det visas ett hänglås i nedre högra hörnet av din browser.

Faktura som betalningsalternativ – organisationsnummer

Vi skickar endast faktura vid beställningar från landsting, kommun, stat och andra organisationer som har fakturakrav. Vid val av faktura som betalningsalternativ måste företagets organisationsnummer anges. Betalningsvillkor för faktura är 30 dagar.

Returer

Om du ångrar dig och vill häva ditt köp(inom 14 dagar), eller returnera (en oanvänd) vara, kontakta kansliet@spadbarnsfonden.se, så hjälper vi dig. Returfrakt står kunden själv för.

Vi använder kakor (cookies)

Om kakor (cookies)

En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och lagras på din dator, antingen i minnet som en session cookie, eller i form av en liten textfil, en textbaserad cookie. Denna webbplats använder textbaserade cookies i statistiskt syfte, eftersom den information dessa ger oss, visar hur webbplatsen används och hjälper oss att utveckla den. Om du inte accepterar lagring av cookies kan du i din webbläsares (Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari, Opera etc.) inställningar förhindra att sådana lagras på datorn och i dess historik också radera de cookies som redan lagrats på din dator (för info, se webbläsarens hjälpsidor). Du kan också när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Läs mer information om kakor(cookies): https://jetpack.com/support/cookies/

Mer information om cookies

Läs mer om cookies på Post- och telestyrelsen.

Syftet med innehållet på Spädbarnsfondens hemsida

Spädbarnsfonden har riktad information till våra olika målgrupper. Vi har delat in informationen efter målgrupp. Mist barn riktar sig till dem som har förlorat ett litet barn. Stöd oss riktar sig till alla som på olika sätt vill stödja Spädbarnsfondens verksamhet. Forskning och fakta riktar sig till forskare som söker forskningstipendium och till alla som är intresserade av forskning om spädbarnsdöd och för Spädbarnsfonden relevant forskning. För vårdpersonal, riktar sig mot yrkesprofessioner som möter föräldrar som förlorat barn. Om oss, riktar sig till alla som vill ha information om Spädbarnsfondens verksamhet.

Copyright

Allt material på denna webbplats är skyddat enligt upphovsrättslagen och dess innehåll, inklusive men ej begränsat till text och bilder, får vare sig i sin helhet eller delvis reproduceras, förändras, överföras eller lagras i någon som helst form utan medgivande från Spädbarnsfonden eller andra berörda upphovsrättsinnehavare. All modifiering av webbsidan är strängt förbjuden. Alla lagöverträdelser beivras.

0
%d bloggare gillar detta: