fbpx

Seminarium ” När ett litet barn dör” för yrkesverksamma

Spädbarnsfonden arrangerade 2023 en heldag kring stöd och forskning när ett litet barn dör. Föreläsare från Graviditetsregistret, patologen från Huddinge sjukhus, Rainbow Clinic Manchester, Sophiahemmet med flera medverkade. Nedan hittar du hur dagen var upplagd.

Är du intresserad av delta i framtida seminarier maila stod@spadbarnsfonden.se

Endagsseminarium När ett litet barn dör:
Rutiner, stöd och bemötande

Plats: Stockholm, KOM-hotell samt digitalt
Tid: Fredag 21 april kl 9–16.15 2023
Målgrupp: Seminariet riktar sig i första hand till yrkesverksamma inom sjukvården som möter föräldrar som förlorat ett litet barn. Vi välkomnar även andra yrkeskategorier som handläggare på myndigheter, präster, diakoner, begravningsbyråer med flera, främst till förmiddagens föreläsningar kring stöd.

Avgift:
Heldag, på plats:
1100 kr inkl moms, med måltidspaket. (Medlemspris 850 kr)
Heldag digitalt:
550 kr inkl moms. (Medlemspris 300 kr)
Frågor:
kansliet@spadbarnsfonden.se 

Program

Förmiddag kl 9–11.45

Vilket stöd behöver föräldrar som mist ett litet barn? Hur kan stödet se ut?

 • I sin linda – svepefiltar till de minsta
  Vad kan en svepefilt betyda när foster och barn dör under graviditet eller i samband med förlossning? Vilka egenskaper ska den ha? Birgitta Nordström, doktorand i konsthantverk vid HDK-Valand, Göteborgs universitet utgår från ett konstnärligt undersökande arbete och redogör för resultatet av en forskningsstudie. Tillsammans med Birgitta Nordström verkar Spädbarnsfonden för att införa svepefiltar inom svensk gynekologisk vård och förlossningsvård. Svepefiltar i samtliga storlekar finns utställda.
 • Läkaren Evelina Tidholm Qvist och Dragana Knezevic,och Branka Kocic som båda är biomedicinska analytiker som arbetar på perinatal patologi, Huddinge sjukhus berättar hur en obduktion av ett litet barn går till.
 • Spädbarnsfondens representanter berättar om minnespåsen som ett stöd på sjukhuset samt delar föräldraberättelser.

Eftermiddag kl 12.45–16.15

Varför dör barn i magen? Kartläggning, orsaker och förebyggande.

 • Spädbarnsfondens representant berättar om föreningens påverkansarbete för att minska andelen barn som dör innan födseln.
 • Rebecca Barron, barnmorska vid Rainbow clinic, Manchester berättar via länk om mödravård vid en ny graviditet efter att ha förlorat ett barn.
 • Vad säger statistiken om intrauterin fosterdöd?
  Graviditetsregistrets senaste årsrapport visar att intrauterin fosterdöd minskar och antalet induktioner ökar. Finns det ett samband? Michaela Granfors, överläkare på Karolinska Solna och registerhållare för Graviditetsregistret, beskriver nuläget i Sverige samt trender. Hon berättar om den särskilda IUDF-modulen och hur den kan användas.
 • Hanna Åmark, överläkare, Kvinnokliniken SÖS, berättar om orsaker till IUFD och IUFD-gruppens arbete.
 • Anna Akselsson, forskare och barnmorska, Sophiahemmet, berättar om Socialstyrelsens nyligen publicerade nationella kunskapsstöd om intrauterin fosterdöd.

Så säger tidigare deltagare:

”Åkte ifrån seminariet med en rejäl boost. Mycket gör vi redan bra på vår avdelning men fick små nya tips om hur vi kan tänka och göra. Mycket mycket bra föreläsning.”

”Väl arrangerat och intressanta och bra föreläsningar!” 

”Dagen var bra, tankeväckande, utbildande och reflekterande. Tack så mycket för en bra dag.”

boka en föreläsning med oss

Spädbarnsfonden har genom åren samlat stor kunskap genom våra medlemsfamiljer med egen erfarenhet av förlusten av ett barn och genom vår förankring i forskningsvärlden.

Spädbarnsfondens stödsamordnare, aktiva medlemmar och distriktsamordnare är ofta ute på sjukhus och berättar om Minnespåsen, hur det är att förlora ett barn och vad man som sjukvårdspersonal kan tänka på för att ge föräldrar ett så bra stöd och bemötande som möjligt. Vill du som vårdpersonal få mer information om  våra föreläsningar, digitalt eller på din arbetsplats, kontakta oss gärna!

Kontakta Spädbarnsfonden på stod@spadbarnsfonden.se

0