fbpx

Föreläsningar

Spädbarnsfonden arrangerar en heldag kring stöd och forskning när ett litet barn dör. Föreläsare från graviditetsregistret, patologen, Sophiahemmet med flera medverkar.

Endagsseminarium När ett litet barn dör:

rutiner, stöd och bemötande

Plats: Stockholm samt digitalt
Tid: Fredag 21 april kl 9–16
Målgrupp: Seminariet riktar sig i första hand till yrkesverksamma inom sjukvården som möter föräldrar som förlorat ett litet barn. Vi välkomnar även andra yrkeskategorier som handläggare på myndigheter, präster, diakoner, begravningsbyråer med flera, främst till förmiddagens föreläsningar kring stöd.
Anmälan: Öppnar inom kort. Det kommer finnas möjlighet att delta enbart förmiddag eller eftermiddag.

program

Programmet är preliminärt och kan komma att ändras.

Förmiddag kl 9–12

Vilket stöd behöver föräldrar som mist ett litet barn? Hur kan stödet se ut?
Förmiddagen fokuserar på stöd till föräldrar som mist ett litet barn. Patologer från Huddinge berättar hur en obduktion av ett litet barn går till, textilkonstnären och forskaren Birgitta Nordström från HDK redovisar en del av hennes forskning kring hur svepefilten kan hjälpa en förälder att knyta av till sitt barn. Vi kommer också få ta del av det arbete som skett i SBU kring stöd. Spädbarnsfondens representanter kommer berätta om minnespåsen som ett stöd på sjukhuset samt dela olika föräldraberättelser.

Eftermiddag kl 13–16

Varför dör barn i magen? Kartläggning, orsaker och förebyggande
Under eftermiddagen får vi höra om Spädbarnsfondens påverkansarbete för att minska andelen barn som dör innan födseln. Vidare kommer föreläsare från Graviditetsregistret att presentera trender samt nuläge i Sverige och gå igenom varför barn dör.

Anna Akselsson

Vi kommer även få del av Socialstyrelsens nyligen publicerade nationella kunskapsstöd om intrauterin fosterdöd, vilket presenteras av forskare som varit med i projektledningsgruppen.

Moderator för eftermiddagen:

Anna Akselsson, barnmorska och forskare på Sophiahemmet

 

Så säger tidigare deltagare:

”Åkte ifrån seminariet med en rejäl boost. Mycket gör vi redan bra på vår avdelning men fick små nya tips om hur vi kan tänka och göra. Mycket mycket bra föreläsning.”

”Väl arrangerat och intressanta och bra föreläsningar!” 

”Jag tycker dagen var bra, tankeväckande, utbildande och reflekterande. Tack så mycket för en bra dag.”

 

boka en föreläsning med oss

Spädbarnsfonden har genom åren samlat stor kunskap genom våra medlemsfamiljer med egen erfarenhet av förlusten av ett barn och genom vår förankring i forskningsvärlden.

Spädbarnsfondens stödsamordnare, aktiva medlemmar och distriktsamordnare är ofta ute på sjukhus och berättar om Minnespåsen, hur det är att förlora ett barn och vad man som sjukvårdspersonal kan tänka på för att ge föräldrar ett så bra stöd och bemötande som möjligt. Vill du som vårdpersonal få mer information om  våra föreläsningar, digitalt eller på din arbetsplats, kontakta oss gärna!

Kontakta Spädbarnsfonden på kansliet@spadbarnsfonden.se

0
%d bloggare gillar detta: