fbpx

Spädbarnsfondens värdegrund

Våra värderingar

Inkludering
Spädbarnsfonden är en religiöst och politiskt obunden ideell organisation.
Till oss är alla välkomna. Oavsett om barnet dog i magen, vid förlossningen
eller som spädbarn. Vi stödjer familjer som har förlorat barn, samt deras
anhöriga och personer i deras närhet som behöver stöd.

Empati
Vi finns där för alla som mist barn. Vi förstår, stödjer och lyssnar.

Pålitlighet
Våra mål är att minska antalet barn som dör i magen, förlossningen och
under första levnadsåret. Vi vill förbättra bemötanden av familjer som mist
barn. Våra budskap är grundade i fakta och forskning. Vi arbetar för våra
medlemmar.

Spädbarnsfondens styrelse, kansli och volontärer arbetar alla efter vår värdegrund. Hela vår
verksamhet genomsyras av vår värdegrund.

Exempel på detta kan vara:

  • Inom vår stödverksamhet
  • I vårt påverkansarbete
  • Inom vårt opinions- och informationsarbete
  • Inom våra utbildningsinsatser
  • Inom vårt insamlingsarbete

0