fbpx

Öppenhet och transparens

Spädbarnsfondens kostnadsfördelning 2022

– enligt Svensk insamlingskontrolls nyckeltal:

86
Ändamålskostnader
4
Administrationskostnader
11
Insamlingskostnader

Så används din gåva

När du väljer att göra en donation till Spädbarnsfonden kan du vara säker på att pengarna används rätt. Vi har 90-konto och är medlemmar i Giva Sverige.

Donationer till forskningsfonden bidrar till att forskare hittar ny kunskap som kan förhindra att små barn dör.

Beslutande organ

Årsmötet är Spädbarnsfondens högst beslutande organ. Årsmötet äger rum i mitten av mars varje år. Mellan varje årsmöte är Spädbarnsfondens styrelse högst beslutande organ. Spädbarnsfondens styrelse arbetar helt ideellt, inget arvode utgår till våra styrelsemedlemmar.

Löner och arvoden

Spädbarnsfonden har anställda inom olika områden förenliga med föreningens ändamål. Därutöver ersätter Spädbarnsfonden förlorad arbetsinkomst för ledamöter och ideella vid representation för Spädbarnsfondens räkning. ( Max 1200 kronor per dag om inget annat beslutas)
Ordförande är from 1 mars arvoderad som mest 25 procent av en heltid.

Valberedningsinstruktion

Valberedningen utses på årsmötet, 3 personer som är medlemmar i Spädbarnsfonden, varav en är sammankallande. Valberedningen informeras av styrelsen vilka kompetenser innevarande styrelse önskar komplettera styrelsen med. Valberedningen söker kandidater både internt och externt. Valberedningen skall ha god kännedom om föreningen, dess medlemmar och syften.

Utvärdering

Spädbarnsfonden utvärderar sin verksamhet, verksamhetens mål och projekt halvårs- och helårsvis. Verksamhetsplanen, ekonomin och kommunikationsplanen med kommunikationsinsatser utvärderas löpande under året. När Spädbarnsfonden har arrangerat ett event utvärderas det med hjälp av deltagarnas omdömen.

Verksamhetsberättelsen redogör vid årsmötet det senaste årets verksamhet.

90-KONTO

Spädbarnsfondens 90-konto samt hela Spädbarnsfondens verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll vilket är en garanti för att din gåva används effektivt. Svensk Insamlingskontroll bevakar att organisationer med ett 90-konto använder minst 75 procent av intäkterna till verksamhetens ändamål och högst 25 procent till insamling och administration.

GIVA SVERIGE

Spädbarnsfonden är medlem i Giva Sverige (fd. Frivilligorganisationernas insamlingsråd, FRII) Märkningen Tryggt givande ges ut av Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, och innebär att vi som medlemsorganisation uppfyller alla krav i Kvalitetskoden och därmed står för etisk, professionell och transparent insamling samt är granskade av en auktoriserad revisor. Läs mer om Kvalitetskoden här 

Rapporter Giva Sverige

Effektrapport 2022

Effektrapport 2021

Effektrapport 2019

Effektrapport 2018

Effektrapport 2017

Kodrapport 2017

Effektrapport 2016

Kodrapport 2016

Effektrapport 2015

 

POLICIES OCH UPPFÖRANDEKOD

Insamlingspolicy

Policy för att motverka oegentligheter

Uppförandekod

Drog-och alkoholpolicy

Placeringspolicy

Policy-for-hantering-av-eget-kapital

Integritetspolicy

STRATEGI OCH VERKSAMHETSPLAN

Strategisk plan 2023-2026
Strategisk plan 2019-2022
Verksamhetsplan 2021

STADGAR

Spädbarnsfondens stadgar

Verksamhetsberättelse och årsredovisning
Årsredovisning_2023
Verksamhetsberattelse_2023
Årsredovisning-och-verksamhetsberattelse-2022
Revisionsberättelse 2022
Skrivelser till årsmötet 2023
Årsredovisning-och-verksamhetsberattelse-2021
Revisionsberattelse-2021
Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2020
Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2019
Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2018
Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2017
Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2016
Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2015

Årsmötesprotokoll
Protokoll ordinarie årsmöte 2023
Protokoll_extra_arsmote_spadbarnsfonden_2023
Årsmötesprotokoll 2022
Årsmötesprotokoll 2021
Årsmötesprotokoll 2020
Årsmötesprotokoll 2019
Årsmötesprotokoll 2018
Årsmötesprotokoll 2017
Årsmötesprotokoll 2016
Årsmötesprotokoll 2015

Protokoll 2024

Protokoll_sbf_240124

protokoll_sbf_11022024

protokoll_sbf_130324
protokoll_sbf_20240506

Protokoll 2023

Protokoll 15 jan
Protkoll _23 feb
Protokoll_15 mars
Bilaga A 15 mars
Bilaga B 15 mars
Protokoll 25 mars
Protokoll 12 april
Protokoll_konstituerande 14 maj

Protokoll_15 juni 2023

Protokoll_22 augusti_2023
Protokoll_14sept_2023
Protokoll_7_oktober_2023
Protokoll_23 november 2023

Bilaga till protokoll 23 nov 2023

Protokoll_19 december 2023

Protokoll 2022

Protokoll 12 jan

Protokoll 27 jan

Protokoll 9 feb

Protokoll 16 feb

Protokoll 20 mars Konstituerande

Protokoll 27 mars

Protokoll 12 april

Protokoll 1 maj

Protokoll 4 juni

Protkoll_22 aug

Protokoll 19 juni

Protokoll 12 sep

Protokoll 12 okt

Protokoll_7 dec

 

Protokoll 2021:

protokoll-1-2021

protokoll-3-2021-konstituerande

protokoll-4-2021

Protokoll extra medlemsmöte del 1 och 2

Protokoll 2 sept 2021

Protokoll 9 sept 2021

Protokoll 16 september 2021

Protokoll 17 september 2021

Protokoll 26 sept 2021

Protokoll 14 okt 2021

Protokoll 4 november 2021

Protokoll 24 november 2021

Protokoll 8 december 2021

Protokoll 2020:

protokoll-1-2020-01-29

protokoll-2-2020-02-17

protokoll-3-Årsmote-2020-04-23

protokoll-4- Konstituerande 2020-04-23

protokoll-5-2020-06-04

protokoll-6-2020-06-25

protokoll-7-2020-08-27

protokoll-8-2020-10-01

protokoll-9-2020-11-04

protokoll-10-2020-11-21

protokoll-11-2020-12-17

Det här bidrar dina gåvor till:

Bild: Privat

Tack vare anslaget från Spädbarnsfonden kan Emma Hertting forska om sen tillväxthämning. -Tillsammans kan vi ta reda på hur vi kan förhindra, upptäcka och förutspå tillstånd så vi kan rädda fler barn. Emma Hertting var en av tre stipendiemottagare 2020

Martin Larsson och dottern Iris

– Det gav så mycket för mig att få prata med någon som varit med om samma sak och som förstår en. Även om man kan få tröst och förståelse av någon utifrån så känner jag mig mer trygg i att prata med någon annan som förlorat barn. Martin Larsson, distriktsamordnare i Göteborg

minnespse-20200426-2-sm

-Innehållet är ovärderligt för paret. De fick elefanterna och paret blev så glada och rörda över att barnet fick en elefant med sig och de en egen att ta med hem som minne. Ulrika, BM förlossningen vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping berättar om minnespåsarnas betydelse.

0