fbpx

Öppenhet och transparens

Spädbarnsfondens kostnadsfördelning 2021

– enligt Svensk insamlingskontrolls nyckeltal:

70
Ändamålskostnader
12
Administrationskostnader
3
Insamlingskostnader
15
Reserv

Så används din gåva

När du väljer att göra en donation till Spädbarnsfonden kan du vara säker på att pengarna används rätt. Vi har 90-konto och är medlemmar i Giva Sverige.

Donationer till stödfonden bidrar till att föräldrar som mist ett litet barn får det stöd de behöver.

Donationer till forskningsfonden bidrar till att forskare hittar ny kunskap som kan förhindra att små barn dör.

Beslutande organ

Årsmötet är Spädbarnsfondens högst beslutande organ. Årsmötet äger rum i mitten av mars varje år. Mellan varje årsmöte är Spädbarnsfondens styrelse högst beslutande organ. Spädbarnsfondens styrelse arbetar helt ideellt, inget arvode utgår till våra styrelsemedlemmar.

Löner och arvoden

Spädbarnsfonden har ett kansli med anställda inom de olika områden som förenar förenings ändamål. Därutöver ersätter Spädbarnsfonden förlorad arbetsinkomst för ledamöterna vid förrättning för Spädbarnsfondens räkning. Ett styrelsebeslut krävs innan ersättning till volontärer och ledamöter.

Valberedningsinstruktion

Valberedningen utses på årsmötet, 3 personer som är medlemmar i Spädbarnsfonden, varav en är sammankallande. Valberedningen informeras av styrelsen vilka kompetenser innevarande styrelse önskar komplettera styrelsen med. Valberedningen söker kandidater både internt och externt. Valberedningen skall ha god kännedom om föreningen, dess medlemmar och syften.

Utvärdering

Spädbarnsfonden utvärderar sin verksamhet, verksamhetens mål och projekt halvårs- och helårsvis. Verksamhetsplanen, ekonomin och kommunikationsplanen med kommunikationsinsatser utvärderas löpande under året. När Spädbarnsfonden har arrangerat ett event utvärderas det med hjälp av deltagarnas omdömen.

Verksamhetsberättelsen redogör vid årsmötet det senaste årets verksamhet.

90-KONTO

Spädbarnsfondens 90-konto samt hela Spädbarnsfondens verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll vilket är en garanti för att din gåva används effektivt. Svensk Insamlingskontroll bevakar att organisationer med ett 90-konto använder minst 75 procent av intäkterna till verksamhetens ändamål och högst 25 procent till insamling och administration.

GIVA SVERIGE

Spädbarnsfonden är medlem i Giva Sverige (fd. Frivilligorganisationernas insamlingsråd, FRII) Märkningen Tryggt givande ges ut av Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, och innebär att vi som medlemsorganisation uppfyller alla krav i Kvalitetskoden och därmed står för etisk, professionell och transparent insamling samt är granskade av en auktoriserad revisor. Läs mer om Kvalitetskoden här 

Rapporter Giva Sverige

Effektrapport 2021

Effektrapport 2019

Effektrapport 2018

Effektrapport 2017

Kodrapport 2017

Effektrapport 2016

Kodrapport 2016

Effektrapport 2015

 

Det här bidrar dina gåvor till:

Bild: Privat

Tack vare anslaget från Spädbarnsfonden kan Emma Hertting forska om sen tillväxthämning. -Tillsammans kan vi ta reda på hur vi kan förhindra, upptäcka och förutspå tillstånd så vi kan rädda fler barn. Emma Hertting var en av tre stipendiemottagare 2020

Martin Larsson och dottern Iris

– Det gav så mycket för mig att få prata med någon som varit med om samma sak och som förstår en. Även om man kan få tröst och förståelse av någon utifrån så känner jag mig mer trygg i att prata med någon annan som förlorat barn. Martin Larsson, distriktsamordnare i Göteborg

minnespse-20200426-2-sm

-Innehållet är ovärderligt för paret. De fick elefanterna och paret blev så glada och rörda över att barnet fick en elefant med sig och de en egen att ta med hem som minne. Ulrika, BM förlossningen vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping berättar om minnespåsarnas betydelse.

0
%d bloggare gillar detta: