fbpx

Emma Hertting forskar på sen tillväxthämning – vill fylla kunskapsluckan som saknas

 In Forskning, Startsidan

Emma Hertting, obstetriker med inriktning på fostermedicin, är av dem som fått medel av Spädbarnsfondens forskningsfond 2020 för sin forskning som avser ”Sent debuterande tillväxthämning – mer kunskap, bättre utfall”.  ”Det känns helt fantastiskt!”

Emma Hertting forskar på sen tillväxthämning och de 200 000 kronor hon nu erhåller från Spädbarnsfonden menar hon kommer att betyda att hon kan göra forskningen så bra och heltäckande som hon önskar.

Emma är obstetriker med inriktning på fosterdiagnostik på Södersjukhuset i Stockholm och i sitt yrke jobbar hon mycket med tillväxthämning och ultraljud. Hon har under åren träffat flera par som förlorat sitt barn mot slutet av graviditeten och funderat mycket på kopplingen mellan fosterdöd och tillväxthämning och hur man skulle kunna minska risken för intrauterin död. Nu vill hon göra allt för att förstå och kunna förklara dessa samband. Man skiljer på tidig och sen tillväxthämning och den senare finns det inte så mycket kunskap kring.

– Jag vill försöka fylla en del av kunskapsluckan som fortfarande är ganska stor. Utomlands bedrivs det mycket forskning inom området, men eftersom handläggningen ser olika ut i olika länder är det viktigt att titta på ett svenskt material. Hur kan vi upptäcka sen tillväxthämning och hur tar vi hand om den, säger Emma Hertting.

Emma, som blev registrerad doktorand våren 2019, menar att om man kan ta reda på vad sen tillväxthämning är och hur man upptäcker den så kan man göra mycket för många barn.

Till att börja med kommer Emma att studera hur det går för tillväxthämmade barn som upptäckts med ultraljud under graviditeten jämfört med dem som inte upptäcktes. Hon kommer titta på utfall på kort sikt, men även på längre sikt med hjälp av patientregister och dödsfallsregister. Och längre fram planerar Emma att samla in och studera placentan från graviditeter med sen tillväxthämning och jämföra dem med placentor från graviditeter där fostret växer helt normalt.

– Man kan aldrig göra allt själv men om jag kan väcka ett intresse för detta är det bra. Tillsammans kan vi ta reda på hur vi kan förhindra, upptäcka och förutspå tillstånd så vi kan rädda fler barn.

Fakta:

Emma Hertting

Ålder: 45 år

Bor: Aspudden, Stockholm

Titel: Överläkare på kvinnokliniken Södersjukhuset

 

Av Anneli Wikström

Recent Posts
0
%d bloggare gillar detta: