0

Påminnelse om betalning av medlemskap – fel brev

Flera av er har fått en påminnelse om betalning av medlemskap de senaste dagarna. Vi beklagar de formuleringar som finns i påminnelsen. Det är ett slarvigt skrivet brev av företaget som [...]

0

DU behövs! Valberedningen söker efter nya personer till styrelse och valberedning

Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Spädbarnsfondens arbete. Nu söker vi två suppleanter till styrelsen. Vi söker också två ledamöter till valberedningen.  Styrelseuppdraget Som [...]

0

Kritik mot igångsättningar kan riskera barns liv 

Pressmeddelande 14 februari 2024 Kritik mot igångsättningar kan riskera barns liv  Att färre barn dör med hjälp av igångsättning från vecka 41 fulla graviditetsveckor borde inte likställas med [...]

0
0

Spädbarnsdöd i ett globalt perspektiv – Återrapportering från ISA-konferensen

När: Måndag 27 november kl 18-19 OBS! Nytt datum på grund av sjukdom.  Var: Zoom Spädbarnsfonden hade flera medlemmar på plats för att lära och nätverka när International Stillbirth Alliance [...]

page 1 of 3