0

DU behövs! Valberedningen söker efter nya personer till styrelse och valberedning

Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Spädbarnsfondens arbete. Nu söker vi två suppleanter till styrelsen. Vi söker också två ledamöter till valberedningen.  Styrelseuppdraget Som [...]

0

Nytt datum för digitalt årsmöte 28 april kl 15.00

Årsmötet är flyttat till söndag 28 april kl 15.00. Styrelsen lägger i år fyra olika förslag till årsmötet. Valberedningen söker efter nya kandidater.  Nytt datum för det digitala årsmötet är [...]

0

Idag bär vi vitt för uppmärksamma spädbarnsdöd

År 2022 dog ungefär 550 barn i sin mammas mage eller under det första levnadsåret. Idag den 20 mars uppmärksammar Spädbarnsfonden detta genom att uppmana medlemmar och allmänhet att bära vitt. – [...]

page 1 of 2