0

Idag bär vi vitt för uppmärksamma spädbarnsdöd

År 2022 dog ungefär 550 barn i sin mammas mage eller under det första levnadsåret. Idag den 20 mars uppmärksammar Spädbarnsfonden detta genom att uppmana medlemmar och allmänhet att bära vitt. – [...]

0

Kritik mot igångsättningar kan riskera barns liv 

Pressmeddelande 14 februari 2024 Kritik mot igångsättningar kan riskera barns liv  Att färre barn dör med hjälp av igångsättning från vecka 41 fulla graviditetsveckor borde inte likställas med [...]

0

Förnyelse av medlemsavgift 2024 – felaktig bilaga om årsmöte

Hej medlem! Idag har du fått e-post med en förfrågan om förnyelse av medlemsavgift. För dig som inte har registrerat din e-post får du ett brev hem i brevlådan inom några dagar.  Det är viktigt [...]

0

Sörja med händerna. Vill du delta i ett konstprojekt?

Subani Melin förlorade sonen Elias för 16 år sedan. Han dog på hennes arm tre dagar gammal. Hösten 2021 påbörjade hon ett konstnärligt arbete utifrån denna erfarenhet tillsammans med mammor som [...]

0
0

Spädbarnsdöd i ett globalt perspektiv – Återrapportering från ISA-konferensen

När: Måndag 27 november kl 18-19 OBS! Nytt datum på grund av sjukdom.  Var: Zoom Spädbarnsfonden hade flera medlemmar på plats för att lära och nätverka när International Stillbirth Alliance [...]