0

Samtalsgrupp

Höstens träffar med “Natanael”, som är en samtalsgrupp för föräldrar som mist ett litet barn. Gruppen är ett samarbete mellan Sjukhuskyrkan i Karlskrona och Landstinget Blekinge [...]