fbpx

Du behövs! Vi söker nya personer till styrelsen och valberedningen

 In Uncategorized

Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Spädbarnsfondens arbete. Nu söker vi två suppleanter till styrelsen. Vi söker också två ledamöter till valberedningen. 

Styrelseuppdraget
Som suppleant eller ledamot i styrelsen har du en viktig roll i att föra ut organisationens värderingar och strategiska arbete.

Styrelsen möts cirka en gång i månaden samt har ett träffmöte en gång per år. Däremellan sker kontakt mellan ledamöterna och ordförande beroende på vad som behöver göras.

Styrelsen har utsett ett arbetsutskott som ansvarar för arbetsgivarfrågor och ekonomi där sitter i dagsläget två ledamöter och ordföranden.

Suppleant med fokus på ekonomi

Du åtar dig att delta när styrelsen sammanträder och löpande agera på de beslut som kräver någon slags handling inom ditt område. Tex kontakt med vår redovisningsbyrå gällande årsbokslut och återrapporteringar av statsbidragen. 

Vi söker dig som förstår föreningsekonomi och gärna bidrar med din kompetens till styrelsen och arbetsutskottet. Vi påbörjade arbetet med att minska på administrations – och ekonomikostnader under 2022 och arbetet fortsätter framledes. I styrelsen finns en kassör som behöver avlastning periodvis därför är ni två som delar på detta ansvar.

Suppleant med administrationsfokus
Du åtar dig att delta när styrelsen sammanträder och löpande agera på de beslut som kräver någon slags handling inom ditt område. Du stöttar styrelsen i att hålla ordning på möteshandlingar och följer upp vissa styrelsebeslut. Du håller i styrelsens årshjul och uppdaterar den regelbundet. Det är ett nära samarbete med ordföranden som behöver avlastning för att kunna göra andra uppgifter.

Två ledamöter till valberedningen
Valberedningen har en central roll i en ideell förening. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer. Det är därför bra om du är eller har varit aktiv i föreningen, så du känner till vilka personer och kompetenser som finns. Nuvarande valberedning kommer att göra en ordentlig överlämning till de nya ledamöterna.

Kontakt till valberedningen
Annika Haaker, annika.haaker@gmail.com
Nina Kopp, nina.j.kopp@gmail.com
Madelene Tinglum, madelenetinglum@hotmail.com

Recent Posts
0
%d bloggare gillar detta: