fbpx

Fler barn kan överleva med ökad kunskap om tillväxtmönster

 In Forskning, Startsidan

Linda Lindström letar efter tilllväxtmönster hos de barn som dör under graviditeten. Många barn kan räddas när sambandet mellan tillväxt och död kartläggs.

Tillväxthämning är den starkaste riskfaktorn för att ett barn ska dö i magen. Därför är det viktigt att följa hur barnet växer och att tillväxtkurvorna är rättvisande. Nu finns nya kurvor, med referensvärden baserade på en betydligt större grupp kvinnor och barn än de tidigare som var från slutet av 1990-talet.

– Både mammor och barn är tyngre idag, säger läkaren och forskaren Linda Lindström. Hon arbetar på förlossningsavdelningen och bedriver tillväxtforskning på fostermedicinska avdelningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Utmaning att hitta tillväxthämmade barn

Det är en stor grupp barn som är tillväxthämmade under graviditeten, någonstans mellan 3 och 10 procent. Utmaningen är att hitta dem där tillväxthämningen riskerar leda till död.

Vad är första signalen att ett barn i magen tappat i tillväxt? Är det de vars tillväxtkurva flackar tidigt som har stört risk att dö? Eller de vars kurva faller drastiskt? När är det bäst att födas?
– Det är mycket vi inte vet än, säger Linda.

I 70 till 80 procent av fallen där barnet är tillväxthammat beror det på moderkakan.
– Det är framförallt dem vi kan rädda.

Letar mönster

Linda Lindström träffar föräldrar till barn som dött av tillväxthämning i sitt kliniska arbete. Det är mötena med dem som driver henne att hitta svar. Linda har använt sig av Graviditetsregistret och tittat på dem som gjort ultraljud och tillväxtskattning vid minst två tillfällen under graviditeten. Hon har jämfört den skattade vikten på mer än 1000 dödfödda barn med tillväxtkurvornas referensvärden för att ta reda på hur mycket större eller mindre var barnet och hur har det vuxit.

I höstas fick Linda Lindström medel från Spädbarnsfonden forskningsfond för att sammanställa den data hon fått fram och förhoppningsvis kan resultaten publiceras nu till hösten. Nu sitter hon med det stora statistika materialet och letar mönster.
– Jag blir känslomässigt engagerad i de patienter som jag får följa under en svår tid i deras liv. Därför betydde det mycket att få medel från Spädbarnsfonden för det här arbetet. Hittar vi mönstren finns större chans för fler barn att överleva – bara vi får dem förlösta innan de dör.

Namn: Linda Lindström
Forskningsfält: Tillväxtforskning
Anslag: 25 000 kr för projektet ”Fetal growth trajectories and adverse infant outcomes”.

Recent Posts
0