fbpx

Stöd för kommunikationen

 In Forskning, Startsidan

En kommunikationstavla är en del av det åtgärdspaket som Malin Edqvist och hennes kolleger provar på nio förlossningssjukhus för att ge barn en tryggare start i livet.

– Vi började testa det här arbetssättet i en pilotstudie på förlossningsavdelningarna i Huddinge och Solna, berättar Malin Edqvist, och båda har Instagram-konton som både födande och kolleger följer. Så nu när vi ska göra ett större forskningsprojekt har det funnits ett stort intresse.
Malin Edqvist är universitetsbarnmorska och forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset. Det är TeamFödsel hon berättar om, en intervention för att förbättra det ofödda barnets säkerhet i svensk förlossningsvård. Förutom Karolinska Universitetssjukhuset kommer förlossningsavdelningarna i Lund, Malmö, Halmstad, Varberg, Uppsala Karlstad och Östersund att delta.

Samarbete med Ariadne Labs
Själv hörde Malin Edqvist talas om konceptet på en konferens – det är utvecklat av Ariadne Labs och forskare vid Harvard University i USA.
– Jag frågade om vi kunde få anpassa det för svenska förhållanden, och det ledde till ett samarbete.
Hon beskriver TeamFödsel som ett åtgärdspaket som ska förbättra teamarbete, stärka födande kvinnors delaktighet i vården och gynna starten på föräldraskapet.
– Vi vet att det vanligaste som kommer fram vid så kallade avvikelseanalyser är brister i kommunikation och teamarbete, säger hon, men tidigare har vi inte haft några konkreta hjälpmedel för att bli bättre.
 
Lätt att börja
En synlig del av TeamFödsel är kommunikationstavlorna.
– Det vi tror kan vara avgörande med det här arbetssättet är att man tillsammans gör en plan och sätter en tid för nästa gång man ska träffas för att utvärdera, säger Malin Edqvist. Det kan vara till hjälp inte bara för kvinnan och partnern utan också för oss. Man kan uppfatta tiden så olika, och det är lätt att prata förbi varandra.
Arbetssättet påminner om de checklistor som finns på många håll i vården – och också de kommer från början från Ariadne Labs grundare Atul Gawande.
– Alla kan förstå det här, och det är lätt att börja, säger Malin Edqvist. Men vi behöver ju se om det också leder till de förbättringar vi hoppas på, och vi kommer vi att utvärdera patientsäkerhetsutfall, patientsäkerhetskultur och teamsamarbete.

Namn: Malin Edqvist
Forskningsfält: förlossningar
Projekt: TeamFödsel – en intervention för att förbättra det ofödda barnets säkerhet i svensk förlossningsvård
Institution: Enheten för Klinisk Epidemiolgi, Karolinska institutet
Anslag: 100 000 kronor

Recent Posts
0
Kvinna med blont hår
%d bloggare gillar detta: