fbpx

”Har barnet ett ofarligt virus eller en svår infektion som kan leda till död?”

 In Forskning, Startsidan

Barnläkaren Anna Berggren ska forska på att hitta metoder för att särskilja på virus och bakterieinfektioner hos små barn med feber. 

Anna Berggren är den tredje forskaren som får pengar av Spädbarnsfondens forskningsfond 2020. Hon erhåller 100 000 kronor för sin forskning som avser: Diagnostiska metoder som särskiljer mellan virus- och bakterieinfektioner hos småbarn med feber”.

– När man jobbar som läkare träffar man ofta små barn med feber men det saknas bra verktyg för att ta reda på varför barnet har feber. Vi har blivit bättre på att ställa diagnoser vad gäller virus men det har också visat sig att det kan vara rester från ett gammalt virus. Och det är ett problem. Har barnet ett ofarligt virus eller en svår infektion som kan leda till död? Små barn kan visa få symtom men ändå vara väldigt sjukt, berättar Anna.

En bakterieodling kan ta flera dagar att få svar på och ibland behandlas barnet med antibiotika för säkerhets skull vilket inte är så bra eftersom det kan rubba den sunda balansen av snälla bakterier och även leda till resistensutveckling mot antibiotika. Det man vet idag är att det finns ett specifikt immunförsvar mot virus och ett mot bakterier och tidigare forskning har hittat två gener inblandade i immunförsvaret som är olika aktiverade vid dessa två infektioner. Annas forskning går ut på att titta på om dessa två gener är olika aktiverade hos barn som söker med feber på grund av ett virus eller en bakterieinfektion och därmed kan användas att särskilja dem. Då skulle man redan på akuten kunna ta ett test och få ett snabbt svar och kan snabbt sätta in rätt behandling.

– Min forskning kommer gå till så att vi tar prover på 80 barn under 1 år som söker vård för feber på barnmottagning. De tillfrågas om de vill delta och så tar vi blodprov, saliv- och näsprov som vi sedan ska studera, säger Anna.

Just salivdiagnostik är en annan del i Annas studie. Hon ska titta på vad man kan mäta i saliven.

– Kan vi använda saliv istället för blod så vore det fantastiskt! Det skulle underlätta mycket att inte behöva ta blodprov på små barn.

Om två till tre år hoppas Anna kunna få sin forskning publicerad och hon menar att bidraget från Spädbarnsfonden är avgörande.

– Det är fantastisk roligt och viktigt och helt avgörande för att kunna genomföra studien. Jag hoppas att vi nu ska kunna lära oss mer om att diagnostisera infektioner, säger hon.

Fakta: Anna Berggren

Ålder: 40 år

Yrke: Barnläkare och senior forskare

Bor: Vätö utanför Norrtälje.

 

Av Anneli Wikström

Recent Posts
0
%d bloggare gillar detta: