fbpx

”Vi hoppas att barn som föds med syrebrist ska kunna återupplivas på ett mer effektivt sätt”

 In Forskning, Startsidan

Jenny Svedenkrans forskar på hur man kan förbättra hur barn som föds med syrebrist tas om hand vid akuta kejsarsnitt. Hon fick motta 150 000 kronor från Spädbarnsfondens forskningsfond. 

 

Grattis till forskningsmedel! Vad betyder det för dig? 

– Stort tack! Jag blev väldigt glad över det här anslaget. Jag är i uppstarten av att etablera mig som självständig forskare och för mig blev det här anslaget ett mycket bra kvitto på att jag är på rätt väg och att andra också tycker att min forskning är spännande och viktig.

Berätta om din forskning! 

– Min forskning går ut på att förbättra hur barn som föds med syrebrist tas om hand vid akuta kejsarsnitt. Nuvarande handläggning innebär att barnets navelsträng klipps av direkt för att barnet ska kunna få hjälp att komma igång och andas. Eftersom vi vet att barn som mår bra vid förlossningen utvecklas bättre om man väntar med att klippa navelsträngen vill vi undersöka om det även gäller barn som föds med syrebrist. Vi vill därför utvärdera effekten av att återuppliva dessa barn med navelsträngen intakt vid akuta kejsarsnitt.

Innan vi gör det behöver vi göra några förberedande studier. Bland annat tar jag reda på hur mycket blod som förs över från moderkakan till barnet i samband med ett kejsarsnitt och om det påverkas av tiden från det att barnet föds tills dess att vi klipper navelsträngen eller av orsaken till att barnet föddes med kejsarsnitt.

Vad hoppas du kunna uppnå med din forskning?

– Vi hoppas att barn som föds med syrebrist ska kunna återupplivas på ett mer effektivt sätt. Förhoppningen är att detta ska leda till färre skadade och döda barn och en förbättrad neurologisk utveckling hos övriga barn som behöver hjälp med sin andning när de föds.

Hur lång tid räknar du att din forskning kommer ta?
-Hela projektet med att förändra återupplivningen beräknas att ta ungefär fem år. Vi hoppas att kunna komma igång med den randomiserade studien i praktiken under 2024. De förberedande studierna har precis påbörjats. Dessa förväntas vara färdiga inom 1-2 år.

Här kan ni läsa mer om forskare som fått medel av Spädbarnsfonden

Fakta:

Namn: Jenny Svedenkrans

Ålder: 47

Bor: Mälarhöjden i södra Stockholm

Yrke: Barnläkare och neonatolog. Jag jobbar som biträdande överläkare på neonatalverksamheten vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Samtidigt gör jag en postdoc vid institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Lunds Universitet.

Recent Posts
0