fbpx

Rakel Eklund fick 80 000 kronor av Spädbarnsfondens forskningsfond

 In Forskning, Startsidan

Sju forskare fick medel av Spädbarnsfondens forskningsfond 2021. Vi kommer att presentera dem en och en. Först ut är Rakel Eklund som erhöll 80 000 kronor. 

Stort grattis! Vad betyder det här för dig?

– Tack! Det känns jätteroligt, jag är mycket glad att vi nu får möjligheten att utvärdera den här stödinsatsen
för föräldrar som förlorat ett spädbarn. Det känns kul och mycket bra att Spädbarnsfonden har möjlighet att utvärdera
psykosociala insatser för föräldrar.

Berätta om din forskning!

– Jag, tillsammans med min forskargrupp, har utvecklat en app för föräldrar som har mist ett barn,
och som har långvarig sorg efter sin förlust. Vi kallar appen ”Min Sorg”. Appen bygger på tidigare forskning
och principer om kognitiv beteendeterapi (KBT). Den består av information om sorg och hur man kan få hjälp.
Den innehåller också förslag på övningar och strategier för att hantera sorgen, och en skattningsfunktion där man
kan följa sin sorg över tid. Studien är en så kallad randomiserad kontrollerad studie, vilket innebär att de föräldrar
som är intresserade av att delta i studien lottas till olika grupper; en grupp som får tillgång till appen direkt, och en
grupp som får tillgång till appen efter 3 månader. Alla som deltar får behålla appen även efter att studien är avslutad.

Vad hoppas du kunna uppnå med din forskning?

– Innan appen släpps för allmänheten, vill vi undersöka om användandet av appen kan minska lidande och psykisk ohälsa
för dessa föräldrar, som så ofta kan ha sorg i många år efter sin förlust. Vi vill också undersöka hur appen är att använda,
och vilken utvecklingspotential som finns, så den kan bli ännu bättre. Vi vill genom den här studien underlätta för
föräldrar att komma i kontakt med information om vad sorg är och ge stöd till föräldrar som upplever ett stort lidande.
Förhoppningen är att appen kan vara ett komplement till annan typ av stöd eller vård som föräldern kanske får. Eller så kan
appen användas helt självständigt för att ge information, råd och stöd kring sorg.

Hur lång tid räknar du att din forskning kommer ta?

– Om man väljer att delta i forskningsprojektet och hamnar i gruppen som får tillgång till appen direkt, så pågår processen
i ett års tid, genom att man får svara på enkäter vid 4 tillfällen. Därefter ska vi i forskargruppen sammanställa den data
som kommit in och presentera den i olika sammanhang. Vi räknar därför med att projektet kommer ta 2 år.
Rekrytering pågår just nu, är du intresserad kan du läsa mer på www.minsorg.com.

Här kan du läsa om hur mycket pengar som delades ut 2021.

Fakta:

Namn:
– Rakel Eklund

Ålder:
– 35 år

Bor:
– I Uppsala

Yrke:
– Forskare och specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, vid Uppsala universitet

Recent Posts
0