fbpx

Karolina Lindén – ledamot i forskningsnämnden

Karolina Lindén är barnmorska, EUTOPIA YLA fellow, samt docent och universitetslektor vid Göteborgs universitet. Hon har forskat inom graviditeter med ökad medicinsk risk sedan 2012.

Karolinas forskningsområde handlar främst om föräldraupplevelser och patientrapporterade utfall vid graviditeter med medicinska komplikationer så som preeklampsi, covid-19 och diabetes.

Hon bedriver tvärvetenskaplig forskning i både nationella och internationella sammanhang och leder en nationell multicenterstudie som undersöker organisatoriska och arbetsmiljömässiga faktorer i graviditets-, förlossnings- och neonatalvården.

Under 2021 blev Karolina inbjuden att författa en kommentar om hur säkerhet definieras inom mödrahälsovården som sedan publicerades i the Lancet.

I övrigt arbetar Karolina på Göteborgs universitet där hon undervisar blivande barnmorskor. Hon drivs av att genom forskning kunna bidra till att förbättra utfall vid komplicerade graviditets- och förlossningsförlopp för kvinnor och deras familjer.

0