fbpx

Anna Sandström – ledamot i forskningsnämnden

Anna Sandström är docent och biträdande överläkare vid Medicinsk Enheten Graviditet och Förlossning på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Hon är forskare inom graviditet och förlossning på Institutionen för medicin, Karolinska Institutet i Solna. Anna har arbetat inom obstetrik och gynekologi sedan 2006. Sedan 2013 jobbar hon inom högspecialiserad obstetrik på Karolinska universitetssjukhuset, Solna.

Hennes forskningsområde handlar om att kartlägga riskfaktorer för och förebyggande åtgärder mot negativa konsekvenser för mor och barn under graviditet, förlossning, nyföddhetsperioden samt senare i livet. Annas inriktning rör framförallt kroniska sjukdomar, sjukdomar relaterat till högt blodtryck under graviditeten, graviditetshypertoni och preeklampsi, samt komplikationer under själva förlossningen. Anna har gjort post-doc på Institutionen för Kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet samt på Department of Obstetrics and Gynecology, Oregon Health and Science University, (OHSU), Portland, Oregon, U.S.

I övrigt jobbar Anna mycket med forskarutbildning för doktorander på Karolinska Institutet. Anna brinner för forskning som kan förbättra hälsan för mor och barn samt för att denna forskning skall bedrivas på en hög forskningsmetodik nivå för att verkligen göra nytta.

0