Press

För press- och mediefrågor

Telefon: 031-387 57 57

Angela Jones, verksamhetsansvarig Spädbarnsfonden

kansliet@spadbarnsfonden.se

Statistik

I dokumentet Samlad statistik-2017 finns statistik över:
– Dödfödda i Sverige 2010-2017 (SCB)
– Spädbarnsdödlighet 2010-2017 (SCB)
– Statistik som jämför länderna i Norden 2013-2016
– Statistik som jämför övriga världens länder (The Lancet)

Pressmeddelanden:

Film om att mista en bebis – många föräldrars verklighet 180906
Invigning av minnesmärke över dödfödda 180829
Patrik springer 22 mil för välgörenhet 180731
PM Många dödfödda barn i Sverige 2017
PM Minska barndödligheten i Sverige
Fortsatt många barn dör – 2016
Ett litet barn dör Ett ögonblicks skillnad – aug 20178

Kontakta oss

Skicka oss gärna ett e-mail så svarar vi så fort vi kan! Varma hälsningar Spädbarnsfonden

Not readable? Change text.
0