fbpx

Eric Herlenius – ledamot i forskningsnämnden

Eric Herlenius är Professor i Pediatrik, med särskild inriktning perinatologi, vid Karolinska Institutet samt FoUU ansvarig barnakutsjukvård och infektionsmedicin vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitets sjukhuset

Eric erhöll sin läkarexamen 1994 och doktorsexamen i fysiologi 1998 vid Karolinska Institutet samt tjänstgjorde därefter som post-doktoral forskare vid Showa University, Tokyo Japan, återvände till Sverige 1999 för att fullgöra sin AT läkartjänstgöring. Efter en andra postdoc tjänstgöring vid Harvard Medical School, Childrens Hospital & Dept of Neurology 2000-2001 startade han sin egen forskargrupp i perinatal medicin vid Karolinska Institutet. Med stöd av juniora samt seniora forskartjänster ifrån Vetenskapsrådet och Wallenbergstiftelserna kunde han parallellt med sin Specialist utbildning i Barnmedicin vid Karolinska Universitets sjukhuset fortsätt driva och utveckla den transnationella perinatala forskningen.

Eric Herlenius forskning är fokuserad på att bättre förstå hur det autonoma nervsystemet utvecklas samt hjärnstammen fungerar och hur förändringar i hjärnstammens funktioner vid bland annat inflammation leder till andnings och hjärtpåverkan samt komplikationer och sjukdomar. Detta genom experimentella studier av celler, neurala nätverk och autonom kontroll samt genom studier vid neonatal och barnkliniker bland annat kring möjligheter att förutse och förhindra plötslig akut insjuknande samt kollaps. Eric har bland annat medverkat i framtagande av nationella och internationella riktlinjer för förebyggande och utredning av plötslig spädbarns kollaps (SUPC) samt död (SUDI/SIDS).

Han har lång erfarenhet av att granska forskningsansökningar för bland annat Vetenskapsrådet, där han nu är vice ordförande i bedömningsgruppen för Kvinnor och Barns hälsa. Internationella förtroende uppdrag och bedömning för bla franska, kanadensiska, australiska motsvarigheter till VR. Han har anslag från bland annat Vetenskapsrådet (2001-), Hjärt Lungfonden (2004-), Hjärnfonden (2001-), KTH-SLL (2016-) mfl för sin forskning som resulterat i över 120 vetenskapliga publikationer.

På det personliga planet är Eric trebarnsfar, biodlare, långfärdsskridskoåkare, fri- och sportdykare samt judotränare senaste 45 åren med passion för upptäckter.

0