fbpx

Förslag från Styrelsen till det Extra medlemsmötet 2021 27/7 kl 18.00

Styrelsen föreslår att medlemsmötet ger i uppdrag till kommande styrelse att göra en noggrann översyn och uppdatering av föreningens stadgar i samråd med jurist med expertis inom föreningsrätt.

Förslag till uppdatering av Stadgar kan sedan läggas fram på ordinarie Årsmöte.

0