fbpx

Thomas Jansson – ledamot i forskningsnämnden

Thomas Jansson är Florence Crozier Cobb Professor och chef för Division of Reproductive Sciences och Vice Chair of Research vid Department of Obstetrics & Gynecology, vid University of Colorado | Anschutz Medical Campus i USA. Han erhöll sin läkarexamen 1985 och doktorsexamen i fysiologi 1990 vid Göteborgs Universitet och tjänstgjorde därefter som post-doktoral forskare vid University of California i San Francisco.

Han återvände till Sverige 1994 för att fullgöra sin AT läkartjänstgöring och starta sin egen forskargrupp i perinatal medicin vid Göteborgs Universitet, där han blev professor i Fysiologi 2004. Thomas Jansson har forskat i USA sedan 2005. Hans forskning är fokuserad på att bättre förstå hur placentan fungerar och hur förändringar i placentans funktioner leder till graviditets-komplikationer och sjukdomar när barnet växer upp.

Han har lång erfarenhet av att granska forskningsansökningar för Vetenskapsrådet och National Institute of Health och har erhållit anslag från Vetenskapsrådet (1994-2005) och National Institute of Health (2011-2025) för sin forskning som resulterat i över 200 vetenskapliga publikationer.

0