Vill du veta mer om oss

VÄLKOMMEN TILL SPÄDBARNSFONDEN

Spädbarnsfonden är en ideell förening till stöd för dig som förlorat ett barn under graviditeten och under barnets första levnadsår.
Vi som är engagerade och vill finnas till för dig har själva förlorat barn. Spädbarnsfonden verkar också genom forskning och informationsspridning för att minska antalet barn som dör. 

AKTUELLT

Klicka på nyheterna nedan för att läsa mer:

Nya riktlinjer ska rädda fler barn. Minskade fosterrörelser under graviditeten behöver tas på större allvar. Det konstaterar Socialstyrelsen, som nu har tagit fram nya rekommendationer. Lyssna till SRs reportage via länken: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6431342

Den 7 maj skriver Spädbarnsfonden på GP debatt om att fler små barn kan räddas. Att Sverige antog en nollvision vore självklart.

Att mista sitt barn är det värsta som kan hända för en förälder. En del av dig själv går förlorad. Utöver den ibland outhärdliga smärtan, kan föräldrarna också få möta en omgivning som saknar förståelse och förmåga att hantera den tragedi som utspelar sig. Tyvärr möter cirka 1 400 föräldrar den grymma verkligheten varje år.

Varje år mister omkring 450 barn sitt liv strax innan födseln, ytterligare cirka 200 barn dör innan de fyllt ett år. Trots de stora medicinska framsteg som sker inom svensk hälso- och sjukvård har antalet dödfödda barn inte minskat på 20 år. Att våra grannländer har lägre dödstal visar att fler barn kan räddas. Sverige kan bättre.

Fler barn kan räddas. I dag saknas en nationell strategi för att minska dödstalen. Mer forskning, information och kunskap behövs. Spädbarnsfonden anser att Socialstyrelsen borde ta ett helhetsgrepp och göra en nationell kartläggning av spädbarnsdöden för att sedan arbeta fram en handlingsplan. Landstingen behöver samarbeta, analysera och se över sina rutiner och arbetssätt för att rädda fler små barns liv och bättre bemöta föräldrar som förlorar sina barn.

Goda resurser till mödra- och förlossningsvården är självklart en grundförutsättning för att barnmorskor ska få tillräckligt med tid för varje mamma och barn. Spädbarnsfonden ser med oro på de neddragningar och platsbristen som förekommer i delar av landet. Det kan i värsta fall få förödande konsekvenser och bör tas på största allvar.

I april fyller Spädbarnsfonden 30 år. I tre decennier har vi som ideell förening gett stöd till föräldrar och familjer som mist barn under graviditeten eller under barnets första levnadsår. Att träffa andra föräldrar med liknande erfarenheter är för många ett ovärderligt möte som kan möjliggöra en hjälp i den livslånga sorgen. I samtalsgrupper får föräldrarna möjlighet att bearbeta sin sorg och dela den med människor som förstår. Trots att de dödfödda barnen sällan uppmärksammas är de inte glömda.

Spädbarnsfonden menar att det vore självklart att Sverige antog en nollvision för spädbarnsdöd. En tydlig vision kan skapa förutsättningar till ett strukturerat arbetssätt för att rädda flera barn. En nollvision för spädbarnsdöd vore en tydlig signal om att vi inte accepterar att dödstalen inte minskar. Sverige kan bättre.

Henrik Ahlstrand
ordförande Spädbarnsfonden

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida

Mödravården bör rutinmässigt informera gravida om fosterrörelser. Om kvinnan upplever färre och svagare rörelser i slutet av graviditeten bör hon uppmanas att ta kontakt med vården. Socialstyrelsen ger även råd om riskbedömning och i vissa fall undersökningar.

Söndagen den 22 maj har vi aviserat att Spädbarnsfonden Stockholm håller en familjedag med picknick och ballonguppsläpp, men i vår blir familjedagen tyvärr inställd. Vi hoppas kunna återkomma vid ett senare tillfälle.

För kännedom, vårt kanslinr: 031-387 57 57 kommer tyvärr vara obemannat april ut, pga sjukdom. Ni når oss via kansliet@spadbarnsfonden.se eller administration@spadbarnsfonden.se. Om någon vill nå oss under april, så går det bra att ringa detta skypenummer: 031-360 90 60. Det går bra att ringa till numret från vanlig telefon eller skype.

DSC_0221

Idag firar Spädbarnsfonden 30 år! Den 12 april 1986 bildades föreningen under namnet Föräldraförening Plötslig Spädbarnsdöd med Ingela Bendt som ordförande.

Det som prioriterades mest var att ta fram en folder som riktade sig till drabbade föräldrar. Medlemsantalet 1987 var 220 familjer. Det som prioriterades mest var att ta fram en folder som riktade sig till drabbade föräldrar. Medlemsantalet 1987 var 220 familjer. 1991dog det 139 barn i PSD. 1992 – ”Minska risken för PSD” foldern, framställdes i samarbete med Socialstyrelsen. 1994 – Föreningen börjar aktivt att förmedla ”Minska risken för PSD” foldern, 1995- 43 barn dog i PSD.

Forskning och statistik
Forskning och statistik

Forskning och statistik

Under 2014 föddes 456 barn döda i Sverige, varav 237 var pojkar och 219 flickor. Det var en ökning från föregående år.
Verksamhet
Våra Aktiviteter

Verksamhet

Kontakta gärna distriktsamordnaren i ditt län, för att få information om våra lokala aktiviteter.
Minnesgåva
Minneskort

Minnesgåva

Skänk en minnesgåva i ett älskat barns namn. Skicka samtidigt en hälsning på ett vackert kort till barnets föräldrar.
TOP