VÄLKOMMEN TILL SPÄDBARNSFONDEN

Spädbarnsfonden är en ideell förening till stöd för dig som förlorat ett barn under graviditeten och under barnets första levnadsår.
Vi som är engagerade och vill finnas till för dig har själva förlorat barn. Spädbarnsfonden verkar också genom forskning och informationsspridning för att minska antalet barn som dör. 

AKTUELLT

Klicka på nyheterna nedan för att läsa mer:

Söndagen den 22 maj har vi aviserat att Spädbarnsfonden Stockholm håller en familjedag med picknick och ballonguppsläpp, men i vår blir familjedagen tyvärr inställd. Vi hoppas kunna återkomma vid ett senare tillfälle.

För kännedom, vårt kanslinr: 031-387 57 57 kommer tyvärr vara obemannat april ut, pga sjukdom. Ni når oss via kansliet@spadbarnsfonden.se eller administration@spadbarnsfonden.se. Om någon vill nå oss under april, så går det bra att ringa detta skypenummer: 031-360 90 60. Det går bra att ringa till numret från vanlig telefon eller skype.

DSC_0221

Idag firar Spädbarnsfonden 30 år! Den 12 april 1986 bildades föreningen under namnet Föräldraförening Plötslig Spädbarnsdöd med Ingela Bendt som ordförande.

Det som prioriterades mest var att ta fram en folder som riktade sig till drabbade föräldrar. Medlemsantalet 1987 var 220 familjer. Det som prioriterades mest var att ta fram en folder som riktade sig till drabbade föräldrar. Medlemsantalet 1987 var 220 familjer. 1991dog det 139 barn i PSD. 1992 – ”Minska risken för PSD” foldern, framställdes i samarbete med Socialstyrelsen. 1994 – Föreningen börjar aktivt att förmedla ”Minska risken för PSD” foldern, 1995- 43 barn dog i PSD.

Kallelse till årsmöte 2016

onsdag, 10 februari 2016 by

Du som är medlem i Spädbarnsfonden kallas till årsmöte lördag den 12 mars kl. 13.00 på Ersta konferens och hotell i Stockholm. Dagordning och dokument inför årsmötet finner du under Om oss/årsmöte 2016.

För tre år sedan hände det ofattbara – Julia Lyngmos syster dog när hon skulle födas.
Sorgen ledde till en vilja att hjälpa och göra skillnad – därför arrangerar hon nu en konsert till förmån för Spädbarnsfonden. Läs artikeln om Julia i Gelfe Dagblad:
http://www.gd.se/gastrikland/sandviken/julia-forlorade-sin-syster-nu-samlar-hon-in-pengar-till-forskning

Försäkringskassan har i samarbete med Spädbarnsfonden tagit fram en folder och ny text till sin hemsida med information till föräldrar som mist barn. Vi hoppas att detta kommer bidra till att föräldrar direkt får kontakt med Försäkringskassans enhet som är inriktade på att ge stöd och information till föräldrar som mist barn. I en krissituation behövs tydlig information och hjälp med bland annat att fylla i blanketter på rätt sätt.

Forskning och statistik
Forskning och statistik

Forskning och statistik

Under 2014 föddes 456 barn döda i Sverige, varav 237 var pojkar och 219 flickor. Det var en ökning från föregående år.
Verksamhet
Våra Aktiviteter

Verksamhet

Kontakta gärna distriktsamordnaren i ditt län, för att få information om våra lokala aktiviteter.
Minnesgåva
Minneskort

Minnesgåva

Skänk en minnesgåva i ett älskat barns namn. Skicka samtidigt en hälsning på ett vackert kort till barnets föräldrar.
TOP