Vill du veta mer om oss

VÄLKOMMEN TILL SPÄDBARNSFONDEN

Spädbarnsfonden är en ideell förening till stöd för dig som förlorat ett barn under graviditeten och under barnets första levnadsår.
Vi som är engagerade och vill finnas till för dig har själva förlorat barn. Spädbarnsfonden verkar också genom forskning och informationsspridning för att minska antalet barn som dör. 

AKTUELLT

Klicka på nyheterna nedan för att läsa mer:

Spädbarnsfonden bjuder in till 30-årsjubileum den 3 december i Stockholm. Jubileet inleds med en minnesstund i Ersta kyrka i Stockholm kl 16. Därefter hålls ett jubileumsprogram på Ersta konferens. Kvällen leds av Marie Ganters, styrelseledamot, tidigare ordförande och barnmorska samt Ingela Bendt som är Spädbarnfondens grundare. Kvällen innehåller bland annat sång och musik. Karin Ekberg som gjort dokumentärfilen ”Efter Inez” visar delar av filmen som följer föräldrarparet Denize och Filip.

Mer information och möjlighet att föranmäla sig kommer komma i en separat inbjudan i november.

Läs artikeln i Expressen om Solfrid och Anders som förlorade sin dotter i augusti i år.

Artikel i Expressen 161020

Socialstyrelsen går i dag ut med rekommendationer om att alla gravida kvinnor bör få information om fosterrörelser. Om kvinnans beskrivning av fosterrörelserna tyder på att de blivit färre eller svagare bör hon utan avvaktan erbjudas en undersökning av fostret.

Läs Socialstyrelsens pressmeddelande

”Han hade nog kunnat räddas”

tisdag, 11 oktober 2016 by

Johanna förlorade sin son i vecka 38: ”Han hade nog kunnat räddas” Läs gärna artikeln i Mama>>

file-page1

Förra veckan blev Spädbarnsfonden kontaktade av reklambyrån Volt i Stockholm. De tycker att Spädbarnsfonden gör ett viktigt arbete och vill hjälpa oss att nå ut, pro bono. Rubriken är kort men talande ”De minsta kistorna är tyngst att bära.” Idag syntes annonsen i Expressen/GT/Kvällsposten. På söndag 9/10 kan ni se den i samma tidningar igen. Ett varmt tack till Volt för att ni hjälper oss att synas! Läs mer på vår Facebooksida>>

Dokumentärfilmen – Efter Inez

torsdag, 29 september 2016 by

Snart är den klar, filmen Efter Inez. En dokumentärfilm om Denize, Filip och deras dotter Inez. Se trailern om denna viktiga film och svåra, vackra och känslosamma resa som föräldrarna gör efter att deras dotter Inez har dött innan hon fötts. Ett fantastiskt mod att dela med sig av det allra svåraste. Se trailern här>>

Forskning och statistik
Forskning och statistik

Forskning och statistik

Under 2014 föddes 456 barn döda i Sverige, varav 237 var pojkar och 219 flickor. Det var en ökning från föregående år.
Verksamhet
Våra Aktiviteter

Verksamhet

Kontakta gärna distriktsamordnaren i ditt län, för att få information om våra lokala aktiviteter.
Minnesgåva
Minneskort

Minnesgåva

Skänk en minnesgåva i ett älskat barns namn. Skicka samtidigt en hälsning på ett vackert kort till barnets föräldrar.
TOP