fbpx

Utvärderingsformulär seminarium 18 maj, Karlstad – Ett litet barn dör

    Skala: 1 = mycket dålig/låg 5 = mycket bra/hög

    Föreläsning 1 Marie Ganters: Bemötande och omhändertagande av föräldrar som mist ett litet barn.

    Ditt helhetsomdöme av föreläsningen?

    1 2345

    Kommentarer till föreläsaren: Vad var bra? Hade något kunnat göras bättre eller annorlunda?

    Föreläsning 2 Mari-Cristin Malm: Forskning. Rörelser i slutskedet av graviditeten

    Ditt helhetsomdöme av föreläsningen?

    1 2345

    Kommentarer till föreläsaren: Vad var bra? Hade något kunnat göras bättre eller annorlunda?

    Föräldarberättelse Johan Öhman och Maria Karlsson Öhman: Berättar om deras son Bosse

    Ditt helhetsomdöme av föräldrarberättelsen?

    1 2345

    Kommentarer till berättarna: Vad var bra? Hade något kunnat göras bättre eller annorlunda?

    Filmvisning "Efter Inez" Karin Ekberg: En film om att överleva sorg

    Ditt helhetsomdöme av filmen?

    1 2345

    Kommentarer till regissören:

    Tid för samtal och erfarenhetsutbyte

    Ditt helhetsomdöme av frågestund, tid för samtal och erfarenhetsutbyte?

    1 2345

    Kommentarer: Vad var bra? Hade något kunnat göras bättre eller annorlunda?

    Ditt helhetsomdöme av hela utbildningsdagen?

    1 2345

    I vilken utsträckning kan du ha nytta av seminariets innehåll i ditt arbete?

    1 2345

    Hur upplevde du informationsmaterialet i samband till seminariet (inbjudan, mapp mm)

    1 2345

    Hur fick du information om detta seminarium? kryssa för.

    E-post Annons via sociala medier Inbjudan via nyhetsbrev Information arbetskamrat Annat

    Om annat: Var hörde du om seminariet:

    Är det något av dagens innehåll som du skulle vilja ha haft mer av eller finns det önskemål om liknande seminarium?

    Vad har fungerat bra?

    Vad kan göras bättre? Göras annorlunda?

    Övriga kommentarer

    -

    0
    %d bloggare gillar detta: