fbpx

Intervju med Kerstin Erlandsson

Kerstin Erlandsson berättade om sin forskning vid Spädbarnsfondens årsmöte i Sigtuna våren 2018

Kerstin Erlandsson fick 2016 Spädbarnsfondens forskningsstipendium för sin forskning om Somalilandfödda mödrars uppfattning om varför ett litet barn dör och upplevelser av bemötandet i vården.

Kerstin Erlandsson är barnmorska, distriktssköterska och docent i medicinsk vetenskap vid högskolan i Dalarna. Hennes område är att internationellt jobba med kvinnors hälsa och hon utbildar barnmorskelärare i Bangladesh och Somalia.

Hur kom det sig att du började med forskningen om Somalilandfödda kvinnor?
– Det är väldigt vanligt med dödfödslar runt om i världen. Under senare tid har vi ju även en stor del somalifödda kvinnor i Sverige. En tidigare undersökning av svenska kvinnors upplevelser av att förlora barn, fick mig att fundera över om det fanns några skillnader mellan hur svenska och somalifödda kvinnor upplever det.

Hur gick undersökningen till?
– I Somalia djupintervjuade jag, tillsammans med Hodan som är barnmorska i Somalialand, tio kvinnor vars barn fötts döda. Jag ställde samma frågor som de svenska kvinnorna tidigare fått.

Vad kom du fram till?
– Jag slogs av hur lika upplevelsen är, oavsett vilket land eller kultur vi är uppväxta i. Vi bär på samma sorg, förtvivlan och längtan efter att få se och hålla våra barn.
De skillnader jag däremot såg är i hur vi finner tröst och att det då är tron som skiljer oss åt. I Sverige kan vi hämta kraft från vår partner, i naturen, i konst och musik eller liknande och till viss del i även i tron. Men hos de kvinnor vi intervjuade låg allt i Allahs hand. Allah tog barnen, och det fanns en mening med det och han skulle välsigna kvinnan med ett nytt barn.

Vad händer nu?
– Jag vill sprida resultaten till vårdpersonal och till dem som möter utlandsfödda kvinnor, för att öka förståelsen. Mycket kunskap finns och det viktiga är att upprätthålla den och att upprätthålla den goda vården och att förstå att variationer finns. Vi måste hela tiden sätta de här frågorna på agendan och jobba framåt.

På vilket sätt har Spädbarnsfondens stipendium hjälpt?
– Jag är otroligt tacksam över att ha fått stipendiet. Spädbarnsfonden gör ett fint jobb och fyller en viktig funktion. Jag har nu fått möjligheten att pusha kvinnofrågorna framåt, vilket vi måste jobba med hela tiden.

0
%d bloggare gillar detta: