fbpx

Intervju med Linnea Bärebring

Linnea Bärebring

Linnea Bärebring är dietist och disputerade 2017 med sin avhandling om D-vitaminstatus hos gravida och graviditetskomplikationer. Hon har även fått 75 000 kronor från Spädbarnsfondens forskningsmedel för sin pågående forskning ”D-vitaminstatus under graviditet i relation till komplikationer och fetal syrebrist i samband med förlossning”.

Linnea, beskriv ditt forskningsområde
– D-vitaminbrist ger sämre muskelstyrka vilket skulle kunna ge ökade komplikationer vid förlossning och även syrebrist hos barnet. Andra forskare har skrivit  tidigare publicerade vetenskapliga artiklar angående D-vitaminbrist och akuta kejsarsnitt och detta har lett mig fram till min nuvarande forskning.

Berätta om hur forskningen går till
– Studien började 2013 med att vi tog prover på de kvinnor som i början av sin graviditet skrev in sig hos mödravården i Västra Götalandsregionen. Vi har sedan följt dem under graviditeten och i förlossningsvården. Över 2 000 kvinnor har deltagit. Nu sammanställs journalerna från förlossningsvården.

Vilka resultat har du sett?
– De preliminära resultat jag har sett är att det verkar som att det finns ett samband mellan D-vitaminbrist hos gravida och komplikationer så som havandeskapsförgiftning, förtidsfödsel, tillväxthämning och syrebrist hos nyfödda.

Vad händer nu?
– Mitt mål är att publicera en artikel under det här året med resultaten. Sedan behövs en fortsättning med en interventionsstudie med D-vitamin som tillskott. (Interventionsstudie är en studie där en åtgärd prövas och deltagarna utsätts för förebyggande åtgärd.)

Hur har Spädbarnsfondens forskningsbidrag hjälpt dig i din forskning?
– Bidraget har varit direkt avgörande för studien, då det har finansierat min arbetstid och analyser av blodprover. Till exempel har jag fått tid att mata in data från kvinnornas journaler.

0
%d bloggare gillar detta: