fbpx

tidigare mottagare av forskningsmedel

Mottagare av forskningsmedel 2006

Styrelsen beslutade 2006-03-18 enligt rekommendation från forsknings-nämnden att följande utdelning skulle ske ur fonden för perinatal död:

Helena Lindgren, 20.000 SEK Projektet avser studier om risker för barnet vid hemförlossning i Sverige 1992-2004

Ulrika Walfridsson-Schultz, 20.000 SEK för sin forskning om ”Behandling av mycket för tidigt födda barn inom neonatal intensivvård”

Ing-Marie Claesson, 5.000 SEK för sin forskning om ”Fetma under graviditet, en stor risk”

Annika Samsioe, 20.000 SEK i stipendium ur Perinatalfonden för sina studier om Ljunganvirusets effekter på gravida och foster.

2007

Styrelsen beslutade att dela ut 10 000 kronor vardera till följande forskningsprojekt under 2007:

Ur ”Perinatalfonden” går bidrag till enkätstudier om föräldrars och vårdpersonals attityder till fosterobduktion. Bidraget gick till leg. läkare Carola Holste, Kvinnokliniken Södersjukhuset, samt medsökande Karin Pettersson.

Ur ”forskningsfonden för plötslig spädbarnsdöd” går bidrag till studier i betydelse av genetiska varianter av inflammatoriska cytokiner i plötslig spädbarnsdödlighet (en immunologisk genetisk studie). Bidraget gick till medicine doktor Nasrin Perskvist, Rättsmedicinalverket Linköping, samt medsökande Erik Edston.

2008

Styrelsen beslutade att dela ut bidrag från Fonden för Plötslig Spädbarnsdöd med 30.000 kr till Bernt Alm, Barnhälsovårdsöverläkare Landstinget Halland för upprättandet av Nationellt kvalitetsregister för plötslig spädbarnsdöd.

2009

Spädbarnsfonden har under året beviljat Mari-Cristin Malm bidrag från den perinatala forskningsfonden med 20.000 kr för projektet Kvinnors upplevelser av att mista sitt barn före födseln.

Dessutom har Soley Omarsdottir fått bidrag från den perinatala forskningsfonden med 10.000 kr för sitt arbete inom Cytomegalovirusinfektion och nekrotiserande enterkolit.

2010

Spädbarnsfonden har under 2010 beviljat Mari-Cristin Malm bidrag från den perinatala forskningsfonden med 40.000 kr för projektet Kvinnors upplevelser av att mista sitt barn före födseln.

2011

Spädbarnsfonden har under 2011 beviljat Helena Lindgren 40 000 kronor i forskningsbidrag för projektet: ”Mammors uppfattning av barnets rörelser i livmodern” samt Teresa Lagergård 25 000 kronor för forskningsprojektet ”Streptokock B infektioner”.

2012

Spädbarnsfonden har under 2012 beviljat Pernilla Avelin ytterligare 20 000 kronor för att slutföra projektet ”Stöd till barn och ungdomar som förlorat ett nyfött syskon”.

Spädbarnsfonden har även beviljat Maria Jonsson 15 000 kronor för forskningsprojektet ”Handläggning av förlossning vid encefalopati i nyföddhetsperioden”.

2013

Spädbarnsfonden har under 2013 delat ut forskningsstipendium till Anders Linde på 75 000 kronor för forskningsprojektet ”Minskade fosterrörelser i sen graviditet”.

0
%d bloggare gillar detta: