fbpx

Inför stödsamtal

Exempel på första kontakt

Du har fått information via mail från distriktsamordnaren i ditt distrikt, eller från Spädbarnsfondens stödsamordnare att en ny medlem söker stöd. Det här är lite vägledning inför en första kontakt.

Via e-post:

Hej!

Jag heter X och jag är volontär i Spädbarnsfondens stödverksamhet. Jag har fått veta att du/ni är intresserad/e av att få kontakt med en annan förälder som, precis som du/ni, har förlorat barn. När kan det passa att jag ringer er? Vill ni hellre ha kontakt via mail går det också bra.

Vänliga hälsningar

xxx

Via telefon:

Börja med att bestämma tid när det passar att ni hörs, antingen via mailkontakt eller sms. Tänk på att du behöver kunna sitta ifred under samtalet.

Fokus är att den drabbade ska få berätta sin historia, men det kan underlätta att våga komma igång om du själv kort inleder med att berätta lite grann om när och varför du fick kontakt med Spädbarnsfonden.

Se till att du har läst på litegrann i medlemsansökan, där det förhoppningsvis finns information om förlusten. Även om föräldrarna själva ska berätta kan det vara skönt att vara lite förberedd på vad man kommer få höra. En del föräldrar skriver mycket information i ansökan, andra skriver inget mer än barnets namn och datum när det föddes/dog.

För korta anteckningar för komihåg till nästa samtal. Barnets namn, föräldrarnas namn, ev. syskon, datum, dödsorsak… sådant som kan vara bra att rekapitulera inför nästa samtal. T.ex. ”hur gick återbesöket som ni berättade om sist” eller ”hur känns det nu när ni haft begravningen”…

Anteckningarna ska göras med penna och papper,  inte i datorn. De ska förvaras säkert så ingen obehörig kommer åt dem. (Undanstoppat i en låda hemma fungerar såklart fint, bara de inte ligger framme.) Här finns en samtalsmall som du kan skriva ut och ha tillhands för anteckningar>>

Det är bra om stödsamtalen inte blir för långa, det kan kännas slitsamt för båda parter och ett längre samtal gör nödvändigtvis inte samtalet bättre.  En bra utgångspunkt är en timme. När det gäller frekvens kan till exempel en timmes samtal i månaden vara bra, eventuellt lite mer frekvent i början och sedan lite mindre ofta efter ett tag. Det är viktigt att komma ihåg att detta är frivilligt arbete och måste anpassas i varje enskilt fall och efter din möjlighet som stödperson.

Längden på stödkontakten bestämmer du som stödperson, Spädbarnsfonden rekommenderar 6 mån till ett år. Vill du ha råd och stöd om din stödkontakt, kontakta Spädbarnsfondens stödsamordnare.

En stödperson är inte en terapeut. Även om man har en yrkesutbildning som t.ex. präst, socionom, sjuksköterska eller liknande är det viktigt att tänka på att det inte är i den rollen man erbjuder sitt stöd. Man erbjuder sitt stöd från en förälder till en annan.

Det är viktigt att du som stödperson berättar för din stödkontakt om förutsättningarna för samtalens längd och hur ofta det är tänkt att ni hörs. Målet är att man efter några samtal ska kunna slussas in i samtalsverksamhet via öppen träff etc. I de distrikt som inte har fysisk verksamhet vill Spädbarnsfonden kunna erbjuda digitala träffar med jämna mellanrum.

 

Checklista inför telefonsamtal:

– Sitt någonstans där det är lugnt och tyst, där du inte blir störd.

– Inled samtalet ungefär så här: Hej (ev presentation först om man vill) Det här samtalet kommer att vara i ca max en timma. Innan vi avslutar så bestämmer vi en ny tid för samtal. Vanligtvis brukar vi boka in samtal kanske en gång per månad i ca 3-6 månader. Vi ser vad som känns bra.

– Det som sägs under vårt samtal, stannar hos mig, så du kan känna dig trygg att dela din berättelse.

0
%d bloggare gillar detta: