fbpx

Om begravning

Foto: Tanja Albinsson Ericsson

Den sista vilan – Den sista vilan är en plats på nätet som handlar om sorg och begravning.

SBF – Sveriges Begravningsbyråers Förbund – Här finns information om hur kyrkliga och borgliga begravningar går till, information till dig som just mist en anhörig, musik och verser vid sorg och begravning, familjesida med döds- och tackannonser m.m.

Svenska kyrkan – Här finns information och svar på vanliga frågor om dödsfall och begravning. Checklistor, psalmförslag, praktiska råd m.m.

Om man väljer att urnsätta sitt barn, så kan det vara fint att veta att det finns urnor med barnmotiv eller i andra former såsom till exempel ett hjärta.

Vad får och kan jag göra själv?

Det är viktigt att veta att man kan och får göra det mesta själv kring en begravning. Du behöver inte anlita en begravningsbyrå om du inte vill det. Känner du att du inte vill och kan anordna en begravning, så kan du vända dig till en begravningsbyrå för hjälp. Man kan också få kostnadsfri hjälp av sjukhuskyrkan oavsett trosuppfattning. På vissa sjukhus får man en liten vit kista, men tyvärr inte på alla sjukhus i Sverige. Sjukhuskyrkan kan hjälpa dig att beställa en kista om du inte använder en begravningsbyrå. Om du anlitar en begravningsbyrå så kan det vara bra att veta att priserna varierar mycket, det kan kännas fel att be om offert, men av ekonomiska skäl kan det vara bra att veta vilka kostnader man har möjlighet att hantera och inte. Livet är ju svårt nog som det är när det värsta har hänt, att förlora ett barn. Det kan finnas ekonomisk hjälp att få i vissa försäkringar, kontakta ditt försäkringsbolag för information. Man kan även kontakta Socialtjänsten i sin hemkommun och ansöka om bistånd för begravningskostnader. Läs gärna artikeln här nedan för att få veta mer om dina rättigheter kring begravning.

Begravning –  här är dina rättigheter, klicka för att läsa mer>>

Innan begravning eller till exempel i samband med kistläggning så kan man om man vill ha en namngivningsceremoni för sitt barn, det kan du läsa mer om här>>

Begravningslagen

Paragraf 3 *1 i begravningslagen säger att det finns en skyldighet att tillhandahålla en gravplats för barn som fötts döda efter 22:a graviditetsveckan. Men lagen säger också att man får begrava sitt barn som fötts dött innan vecka 22 ifall kvinnan vill det och begär ett läkarintyg. Med utgångspunkt i begravningslagen och Socialstyrelsens föreskrifter tillsammans med ansvarig kliniks riktlinjer, så har man rätt att gravsätta ett barn efter 12 fullgångna graviditetsveckor.
Kremering och gravsättning av aska för barn som dör före vecka 12 är också i princip möjlig enligt föreskrift från Socialstyrelsen *2

*1 Källa: Riksdagen.se
*2 Socialstyrelsens föreskrifter om abort. SOSFS 2009:15 samt Socialstyrelsens ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:15) om abort SOSFS 2011:21.

Val av begravningsplats

Du kan själv kontakta  kyrkogårdsförvaltningen i din hemförsamling och få hjälp med att välja gravplats. De kan tala om för dig var det finns plats, det kan vara olika var det finns plats beroende på om man väljer kistbegravning eller urna. Man kan boka tid och besöka olika platser och kyrkogårdar så kan någon från kyrkogårdsförvaltningen att visa dig runt. Vill du ha hjälp att kontakta kyrkogårdsförvaltningen be sjukhuskyrkan eller kuratorn på sjukhuset om hjälp. Har du anlitat en begravningsbyrå kan de hjälpa till med detta också.

Det finns flera olika alternativ vad gäller gravsättning.

Begravning med kista (jordbegravning):

 • Kistbegravning
  En jordgrav med plats för en eller flera kistor. Kanske finns det en familjegrav där det nu finns plats, det är också ett alternativ.
 • Gravkammare
  Med plats för en eller flera kistor. Gravkammare är idag ovanligt i Sverige.

Gravsättning efter kremation:

 • Gravsättning av urna
  Urnan med askan placeras i en urngrav eller i en vanlig kistgrav. Ofta är någon från kyrkogårdsförvaltningen eller en begravningsentreprenör (om man har anlitat en begravningsbyrå) med vid urnsättningen.
 • Minneslund
  I en minneslund har den man gravsätter ingen egen markerad plats, det är en gemensam gravplats. Generellt får man inte närvara vid gravsättning i minneslund.
 • Askgravplats
  En askgravplats är inte anonym, här kan den enskilda gravplatsen markeras med en namnplatta eller något liknande.
 • Askgravlund
  I en askgravlund grävs askan ned utan att markeras på platsen. Namnen på de avlidna anges sedan på en plats som inte är i direkt anslutning till var askan är gravsatt.
 • Urnkammare
  En urnkammare är en gjuten nedgrävd urnkammare för en eller flera askurnor som ofta är beläget under jord. Liknande en gravkammare.
 • Får man sprida askan utanför en begravningsplats?
  Ja det får man. Det är vanligt att man väljer att sprida askan över vatten. Man kan även välja en annan plats som har stor betydelse för den avlidna eller familjen. Man måste ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen innan man kan sprida askan. Länsstyrelsen avgör från fall till fall, men man bör tänka på att platsen inte bör vara alltför nära bebyggelse eller där människor ofta vistas. Man får inte behålla en del av askan hemma, då det bryter mot gravfriden, men läs gärna i artikeln om vad du kan göra>>

En gravrätt är 25 år, men kan sedan förlängas av anhöriga. I begravningsskatten ingår att man får gravsättas på en allmän begravningsplats.

Gå tillbaka till sidan ”Till dig som precis mist barn”. 

0