fbpx

Hej då Stigbergsliden, tack för allt!

 In Startsidan

I många år har Spädbarnsfonden haft kansli och lager på Stigbergsliden 18 i Göteborg. En genomlysning av föreningen visade att det var dags att tänka nytt. Nu är lägenheten uppsagd, lagret flyttat och framöver kommer fler medlemmar vara engagerade i föreningens uppgifter. Föreningens säte förblir i Göteborg.

Hösten 2022 beställde styrelsen en genomlysning av föreningen av föreningsexperter från Tredje sektorn. Den tydliggjorde att hanteringen av våra informations- och stödmaterial ledde till hög arbetsbelastning, att vi var i behov av nya administrativa system och att gåvoshoppen kostade föreningen mer än den inbringade.  Under året har styrelsen därför riktat om resurserna för att i än högre grad kunna nå föreningens ändamål som är att stötta föräldrar som mist barn.

– Vi ser till exempel gärna att fler distrikt har egna lokaler för att kunna mötas i en trygg och ombonad miljö. I dagsläget finns två. I Göteborg finns en föreningslokal sedan många år och i Stockholm öppnade vi i fjol, säger Emelie Simmons, ordförande i Spädbarnsfonden och tf verksamhetschef.

I genomlysningen framkom att lägenheten på Stigbergsliden som använts som kansli och lager var olämplig som arbetsplats och inte anpassad för moderna arbetsvillkor, både när det gäller den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala. Det ledde till att styrelsen fattade beslutet att säga upp lägenheten och flytta lagret till Stockholmsdistriktets möteslokal.

– Vi tror att styrelsens beslut kommer att främja organisationen, våra ideella och anställda på ett mycket bra sätt. Vi har idag anställda över hela landet vilket är positivt för föreningens verksamhet som då blir rikstäckande. Framöver kommer våra minnespåsar att packas av föreningsmedlemmar i Stockholm och skickas ut till hela Sveriges sjukhus. Det stärker vår gemenskap, säger Emelie Simmons.

Rekryteringen av ny verksamhetschef har fått stå tillbaka för behoven av omstrukturering och uppdateringar av administrativa system. Men framåt augusti kommer föreningen ha en verksamhetschef på plats.

– Vi ser verkligen fram emot att få hälsa Caroline Paulsson välkommen! Just nu har vi också förstärkning av Olivia Solman som projektledare för familjehelgerna och som ger stöd till distrikten. Det känns fantastiskt att få fokusera på vår kärnverksamhet!

Recent Posts
0