fbpx

Fyra projekt får del av Spädbarnsfondens forskningsfond 2022

 In Startsidan

Årets mottagare av stipendier från Spädbarnsfondens forskningsfond har utsetts. I år delar fonden ut totalt 678 000 kronor 

Antalet ansökningar till Spädbarnsfondens forskningsfond har kraftigt ökat de senaste åren, endast ett fåtal ansökningar kom in 2016 till skillnad från toppnoteringen 2021, då 25 forskningsprojekt ansökte om medel. I år inkom totalt 22 ansökningar.

– Det är en stor bredd på projektförslagen. En del är direkt kliniskt applicerbara, andra är en större chansning på så sätt att de ligger längre ifrån en klinisk verklighet. Det är spännande att läsa, berättar Åsa Tellgren-Roth, samordnare i Spädbarnsfondens forskningsfond.

Forskningsnämndens ledamöter gallrar  i en första vända bort det fåtal som stämmer mindre överens med fondens syfte. I en andra bedömning tittar nämnden på vetenskaplighet, genomförbarhet, sökandes meriter och nytänkande.

I år delar fonden ut totalt 678 000 kronor. Summan som varje projekt får bygger på den projektbudget de presenterar och summan de äskar. Utöver det ekonomiska bidraget som stipendiet innebär vill Spädbarnsfonden också vara en länk mellan forskare och allmänhet.

– Vi kan erbjuda forskarna en möjlighet att hålla seminarier i vår regi och få chans att träffa föräldrar som förlorat ett litet barn. Många föräldrar uppskattar  forskningen eftersom den bidrar till att sänka antalet barn som dör, säger Åsa Tellgren-Roth.

De fyra  projekt som tilldelas stipendier i år är:

Anna Axelsson 278 000 kr  ”Rädda liv projektet – Information om fosterrörelser till gravida med ursprungsland Somalia som föder barn i Sverige”.

David Forsberg 250 000 kr ”Sudden unexpected postnatal collapse and early detection of disease in newborn infants”.

Linda Lindström 25 000 kr ”Fetal growth trajectories and adverse infant outcomes”.

Tetyana Chumak 125 000 kr  ”Deciphering the mechanisms of the transition of systemic inflammation to the brain of a newborn and its sensitizing effect on hypoxic-ischemic injury”.

Spädbarnsfonden utlyser medel en gång per år till forskning som syftar till att förbättra kunskapsläget omkring perinatal död och spädbarnsdödlighet, att bidra till minskning av perinatal död och spädbarnsdödlighet och att förbättra vård och bemötande av familjer som förlorat ett litet barn. Forskningsfonden bildades 1999.

Mer infomation
Åsa Tellgren Roth, așa.tellgren.roth@spadbarnsfonden.se

Recent Posts
0
%d bloggare gillar detta: