fbpx

Ny rapport visar att föräldrar till dödfödda barn behandlas olika

 In Startsidan

Det finns behov av enhetliga riktlinjer för omhändertagandet av familjer till dödfödda barn. Det slår Socialstyrelsen fast i rapporten ”Omhändertagande av föräldrar och syskon till dödfödda barn” från april 2020. Spädbarnsfonden har påpekat brister i en ojämlik vård och välkomnar att nya riktlinjer tas fram.

 På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen undersökt hur omhändertagandet av föräldrar och syskon till ett dödfött barn ser ut i olika regioner och vilket stöd som erbjuds. Undersökningen omfattade även i vilken utsträckning föräldrar är sjukskrivna i samband med dödsfallet och ifall långvarig sjukdom ökar genom att analysera sjukskrivningslängden.

Resultatet visar att det finns lokala variationer i rutiner och att vården är ojämlik. Till exempel identifieras bristfälligt bemötande inom vården innan upptäckten av ett dödfött barn, bristande information om att barn kan dö i magen och bristfälligt bemötande av kvinnor som tidigare varit med om att förlora ett barn.

Slutsatsen är att det finns behov av enhetliga riktlinjer kring omhändertagandet av drabbade familjer. Socialstyrelsens förslag till åtgärd är att ta fram ett kunskapsstöd till landets regioner. En tidigare rapport från Socialstyrelsen i december 2018, visar att antalet dödfödda barn har varit oförändrat de senaste 20 åren trots medicinsk utveckling och att åtgärder krävs för att sänka dödstalen.

– Vi ser positivt på rapporten och på förslaget om ett kunskapsstöd. Vi hör från våra medlemmar att vården är ojämlik och vi ser att en förändring behöver göras, säger Angela Jones, verksamhetsansvarig på Spädbarnsfonden.

Undersökningen gjordes i form av en enkät som skickades till landets förlossningsavdelningar (45 st) samt till medlemmar (251 st) i Spädbarnsfonden. Spädbarnsfonden riktar ett stort tack till de familjer som deltog och svarade på enkäten.

Läs rapporten ”Omhändertagande av föräldrar och syskon till dödfödda barn”.

Recent Posts
0
%d bloggare gillar detta: