fbpx

Sverige sämst i Norden på jämställd sorgledighet

 In Startsidan

I dagarna kom beskedet att Folketinget i Danmark föreslår en utökad föräldraledighet för föräldrar som förlorat spädbarn, från 14 veckor till sex månader. Sverige ligger efter alla nordiska länder vad gäller antal dagar och en jämlik fördelning av dagarna mellan föräldrarna.

När ett spädbarn dör (från vecka 22 i graviditeten) får den partner som burit barnet 29 dagar, medan den partner som inte burit barnet får 10 dagars föräldrapenning. När föräldrapenningdagarna är slut, hänvisas föräldrarna till sjukvården för sjukskrivning. För en jämlik vård bör även praxis vad gäller diagnoskoder vid sjukskrivning ses över.

– Vi har vid flera tillfällen påtalat bristerna i föräldraförsäkringssystemet och att det inte är jämlikt, för regeringsrepresentanter och Socialstyrelsen. Att förväntas komma tillbaka till arbetet efter så kort tid när du har förlorat barn är inte rimligt och det är inte jämlikt att föräldrar ska få olika antal dagar, säger Angela Jones, verksamhetsansvarig för Spädbarnsfonden.

Det är helt avgörande för föräldrarnas psykiska hälsa att de får en längre sammanhängande period med föräldrapenning för att bearbeta den traumatiska händelsen det innebär att förlora ett barn.

Spädbarnsfonden förespråkar att föräldrar som mister spädbarn får:
– föräldrapenning i utökat antal dagar, 3–6 månader
– lika många dagar för båda föräldrarna oavsett vem som burit barnet

De nordiska grannländernas tillämpning av föräldrapenning och sjukskrivning när ett spädbarn dör:

Danmark: Båda föräldrarna får 14 veckor ”sorgorlov” om barnet dör fram till det är 7 månader. Det gäller från 22:a graviditetsveckan och även om barnet skulle födas levande innan 22 veckor i graviditeten. Om barnet dör när det är äldre får man ingen föräldraledighet, utan blir i så fall sjukskriven.

Finland: Mamman får 105 dagars föräldrapenning, pappan får 18 dagar, om barnet är dödfött, efter 22: a graviditetsveckan. Detta gäller även för medicinska aborter efter samma vecka. Om barnet dör 1 dag gammalt och uppåt, får föräldrarna 12 dagar vardera.

Norge: Mamman får 6 veckors (30 dagar) föräldrapenning och pappan får 2 veckor, om barnet dör från vecka 22 i graviditeten eller om det föds levande innan vecka 22 och sedan dör. Dör barnet under föräldraledighet, dock minst 6 veckor efter födseln, så har föräldrarna rätt att dela 6 veckors föräldraledighet mellan sig. Dör barnet inom 6 veckor efter födseln så är det bara mamman som kan få de 6 veckornas föräldraledighet. Dör barnet när det är äldre, efter föräldraledighetsperioden, får man ingen föräldraledighet, utan kan då blir sjukskriven.

Recent Posts
0
%d bloggare gillar detta: