fbpx

Delta i samtalsgrupp i höst

 In Västra Götaland

Under hösten anordnar Spädbarnsfonden Västra Götaland en samtalsgrupp för föräldrar som mist barn i magen, vid förlossningen eller under de första året. Träffarna är barnfria och ni är välkomna i par eller ensam. Tema för de fyra träffarna är: Vad hände?, ceremonier och omgivningens bemötande, att sörja olika samt framtiden och vägen framåt. Efter en tid brukar vi också erbjuda en återträff. Samtalsgruppen är sluten och det är bra om man kommer vid alla träffarna. Träffarna leds av föräldrar som själva förlorat barn för en längre tid sedan och som nu är aktiva i föreningen. 💚

Vill du veta mer? Välkommen att maila oss på vastragotaland@spadbarnsfonden.se

För mig var mötet med andra föräldrar avgörande. Jag var inte ensam. Det fanns fler som förstod vad jag gick igenom. Att dessutom möta samtalsledare som hade år bakom sig i sorgearbetet stärkte mig i att det finns hopp att kunna leva med sorgen.
Deltagare i samtalsgrupp

Recent Posts
0