fbpx

Dags att söka medel från Spädbarnsfondens forskningsfond

 In Startsidan

Idag 1 juni öppnar ansökningsperioden för att söka medel från Spädbarnsfondens forskningsfond. I år utlyser fonden 500 000 kr.

Mer forskning är centralt för att förebygga att barn dör före födelsen eller under spädbarnsperioden och för att förbättra bemötande av drabbade föräldrar och närstående. Spädbarnsfondens forskningsfond utlyser en gång per år medel som kan sökas av disputerade forskare samt registrerade doktorander. I år delar fonden ut totalt 500 000 kronor. Ansökningarna behandlas av Spädbarnsfondens forskningsnämnd som består av ledande forskare inom ämnet.

Läs mer om forskningsfonden och ansökningsvillkor.

Recent Posts
0