fbpx

Ny styrelse, nya stadgar och ny energi

 In Startsidan

Den 14 maj höll Spädbarnsfonden ett extra årsmöte för att välja ny styrelse och fastställa beslut om nya stadgar som fattades på ordinarie årsmötet i mars.

Under året har Spädbarnsfondens styrelse fokuserat på att se över system och avtal, förbättra ekonomihanteringen och rutinerna för uppföljning och genomförande av projekt och bidrag. Styrelsen har därmed riktat om resurserna för att i än högre grad kunna nå föreningens ändamål som är att stötta föräldrar som mist barn.

– Vi börjar se frukten av arbetet nu och får signaler om att det blivit roligt att vara med i föreningen igen. Kärnan i vår förening är våra aktiva medlemmar. De är de som gör att vi kan finnas där som stöd för föräldrar som förlorar ett barn och för deras anhöriga, säger Emelie Simmons, Spädbarnsfondens ordförande.

Styrelsen lämnade fem förslag till årsmötet: Lägre medlemsavgift för alla, ingen medlemsavgift första året för nydrabbade, utnämnande av grundaren Ingela Bendt till hedersmedlem, revision av stadgar och större kontroll så att barn och unga under 18 år som möter anställda och ideella i vår verksamhet kan känna sig trygga. Samtliga antogs av årsmötet.

Fyra nya ledamöter tar plats i styrelsen: Gunilla Örnebring, Dina Zuko, Camilla Lindberg Simonsson och Ylva Odenbring.

Spädbarnsfondens styrelse fram till årsmötet 2024:

Emelie Simmons, ordförande
Gunilla Örnebring, vice ordförande
Sofia Svarfvar, kassör
Dina Zuko, ledamot, samordnare för forskningsnämnden
Camilla Lindberg Simonsson, ledamot med särskilt ansvar för stödverksamheten
Kristina Levin, suppleant
Ylva Odenbring, suppleant med särskilt ansvar för Spädbarnsfondens forskningsfond
Carita Westergren, suppleant, ledamot i SAMS

Varmt välkommen att höra av dig till styrelsen!
Du når dem på förnamn.efternamn@spadbarnsfonden.se  

Recent Posts
0