fbpx

Information om Spädbarnsfondens träffar

 In Startsidan

Med anledning av rådande läge gällande Coronaviruset har Spädbarnsfonden beslutat följande angående våra samtalsträffar:

Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och beslut från regeringen.

Generella riktlinjer:
-den som har tecken på luftvägsinfektion stannar hemma (feber, snuva, hosta, halsont)
-tvätta händerna
-inga handskakningar eller kramar, hälsa med vinkning
-håll avstånd

Träffarna ställs inte in utan det är samtalsledaren som bedömer läget inför varje träff. Du som har planerat delta i någon av träffarna kan stämma av med samtalsledaren om träffen blir av eller inte.

Recent Posts
0
%d bloggare gillar detta: