fbpx

Spädbarnsdödligheten fortsatt hög i Sverige

 In Startsidan

Antalet dödfödda barn fortsätter vara högt i Sverige, visar ny befolkningsstatistik från Statistiska centralbyrån. Spädbarnsfonden efterlyser krafttag från regeringen och ansvariga i regionerna för att sänka dödstalen. Det finns åtgärder att vidta som kan minska dödstalen.

Statistik, antalet dödfödda barn i Sverige 2015–2019

2015 2016 2017 2018 2019
Pojkar 208 202 194 213 189
Flickor 221 212 205 229 178
Totalt 429 414 399 442 367

Antalet dödfödda barn per 1 000 födda: 2018: 3,8 st samt 2019: 3,2 st.

– Vi ser att antalet dödfödda barn har minskat det senast året, men det ligger fortfarande på en oacceptabelt hög nivå. Fler åtgärder behöver sättas in för att rädda fler barn. Vi är positiva till att regeringen har initierat framtagandet av kunskapsstöd inom förlossningsvården och att fler regioner ändrar riktlinjerna angående tidigare igångsättningar efter SWEPIS studien. Region Skåne har på ett föredömligt sätt tagit fram en strategi med åtgärdspunkter för att sänka spädbarnsdödligheten och vi hoppas att fler regioner följer detta initiativ, säger Malin Asp ordförande i Spädbarnsfonden och specialistläkare inom anestesi och intensivvård.

I december 2018 publicerade Socialstyrelsen rapporten ”Dödfödda barn – en inventering och förslag på åtgärder”. Där identifierar de nio insatser för att minska dödstalen. Spädbarnsfonden pekar ut två av punkterna som prioriterade områden och efterlyser omedelbara åtgärder för att de ska kunna verkställas:

  • Gör en nationell analys varje år över dödsorsakerna för att hitta åtgärder som kan förhindra att fler barn dör
  • Stimulera forskning om varför barn dör i magen

Statistiska centralbyrån publicerade befolkningsstatistiken 20200220,www.scb.se

Socialstyrelsens rapport ”Dödfödda barn, en inventering och förslag på åtgärder” från december 2018

 

Recent Posts
0
%d bloggare gillar detta: