fbpx

Valberedningen söker kandidater till styrelsen

 In Startsidan

Flera i nuvarande styrelse ställer upp för omval och dialog pågår med ytterligare kandidater. Till ett par kompetensområden söker valberedningen fortfarande efter kandidater för att få bästa sammansättning av ledamöter framöver. Är du den vi söker?

Forskningskoordinator
Spädbarnsfonden har öronmärkta medel till forskning. Det brukar vara en ledamot i styrelsen som ansvarar för att koordinera forskningsnämnden (en grupp av externa experter) och de ansökningar om bidrag som kommer in till föreningen. Nämnden förbereder, granskar och utvärderar, så att styrelsen en gång per år kan ta beslut om vilka som ska beviljas forskningsbidrag av oss eller inte. I den här rollen behövs någon med struktur, tex van vid projektledning, koordinering, dokumenthantering från sitt jobb och att man är bekväm med att läsa ansökningar och samordna / underlätta forskningsnämndens arbete. När man är forskningsansvarig i styrelsen, är det en fördel om man har erfarenhet av forskning eller medicinsk kompetens, men inget krav.

Ledamot med HR-profil
Om vi fick önska, så vore det riktigt bra att komplettera valberednings nuvarande förslag med någon som från sitt jobb har erfarenhet av personalledning/HR. Styrelsens arbete spänner över en bredd av frågor bland annat kommunikation, finansiering, stadgar och regler, utdelning av forskningsmedel och naturligtvis att vi har en fin stödverksamhet ute i landet. En ledamot-profil som vore önskvärd att komplettera med är en som kan personalfrågor, arbetsmiljö, rekrytering etc då styrelsen även leder kansliets personal.

Hör av dig till valberedningen som består av:
Madelene Tinglum: madelenetinglum@hotmail.com
Nina Kopp: nina.j.kopp@gmail.com<
Annika Haaker: annika.haaker@gmail.com

Har du anmält dig till årsmötet? Om inte – läs mer och anmäl dig här.

Recent Posts
0