fbpx

Nydrabbade föräldrar söks till studie

 In Startsidan

Har du för mindre än en månad sedan förlorat barn under graviditeten efter 22 fulla graviditetsveckor? Kan du tänka dig att vara med i en forskningsstudie? Du blir intervjuad per telefon vid fyra tillfällen de närmaste två åren.

Det finns ett flertal studier som handlar om när barnet dör i mammans livmoder efter graviditetsvecka 22 och framåt. Men få longitudinella studier finns där kvinnor och män/partners intervjuats efter denna tragiska livshändelse under en 2-årsperiod. Att delta i studien innebär fyra telefonintervjuer. Den första intervjun sker 1 månad efter att det döda barnet fötts. Den andra intervjun sker efter 6 månader, den tredje efter 1 år och den fjärde intervjun efter 2 år. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Vem kan delta?
Kvinnor, män och partners som talar svenska och vars barn har dött i livmodern efter 22 fulla graviditetsveckor kan delta i studien. De som inte kan delta i denna studie är om graviditeten inkluderat tvillingar, trillingar och där något av barnen fötts levande. För att veta mer om studien, se bilagan ”Information med tillfrågan om deltagande”.

Så anmäler du intresse att delta i studien

När Berit får den inskannade bilaga så tar hon kontakt med dig så snart som möjligt för att bestämma dag och tid för en första telefonintervju (cirka 1 månad efter barnets födelse).

 

Om du har frågor eller vill ha ytterligare information om studien skriv till berit.hoglund@kbh.uu.se

Berit Höglund
Barnmorska, Docent
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Uppsala universitet

Recent Posts
0