fbpx

Kampanj ska få fler somaliskfödda kvinnor att söka vård vid minskade fosterrörelser

 In Forskning, Startsidan

Kvinnor födda i Somalia söker mer sällan än svenskfödda kvinnor för minskade fosterrörelser. En informationskampanj över hela landet ska ändra på det och rädda liv.

Anna Akselsson,

Anna Akselsson
Foto: David Bicho

Anna Akselsson har intresserat sig för minskade fosterrörelser sedan hon själv blev färdig barnmorska och mötte blivande föräldrar.

– Vad skulle vi säga till gravida som sökte akut för minskade fosterrörelser? Vad är normalt? Och om allt såg bra ut, vad skulle vi svara när föräldrarna frågade hur de skulle tänka om det kändes annorlunda när de kom hem?

När hon 2016 blev tillfrågad om att ingå i ett forskningsprojekt för att utvärdera metoden Mindfetalness tog hon chansen. Metoden, utvecklad av professor Ingela Rådestad, tidigare ordförande i Spädbarnsfonden, hjälper kvinnan att lära känna sitt barns rörelsemönster och har betytt mycket för mödra- och förlossningsvård.

 – Metoden har spridit sig och används nu är Italien, Spanien, England och Australien. Det är fantastiskt att ha gjort något som kommer till nytta kliniskt.

Instruktionsvideo på somaliska

Anna Akselsson har undersökt gravida kvinnors sökbeteende och i vilken utsträckning de söker vård för minskade fosterrörelser. Då framkom att kvinnor födda i Somalia i lägre grad än andra kvinnor sökte vård.

Det verkade som att det gick bättre för de barn vars mammor fått informationsbroschyren om mindfetalness, men det gick inte att dra säkra slutsatser. Utifrån hypotesen att strukturerad informationen hjälper, startade ett nytt forskningsprojekt för att identifiera barriärer för informationen att nå fram och hur den bäst skulle modifieras. Nu finns informationen på mindfetalness.com översatt till många olika språk, liksom broschyren.

– Vi har också gjort en version av instruktionsvideon på somaliska med en svensksomalisk kvinna. 

Fyrtiotal barnmorskemottagningar ingår i kampanjen

Hösten 2022 fick Anna Akselsson medel från Spädbarnsfondens forskningsfond för en så kallad nationell intervention. Ett fyrtiotal barnmorskemottagningar med minst tio inskrivna somaliskfödda kvinnor per år ingår i kampanjen. Målet är att få gruppen kvinnor födda i Somalia att oftare söka vård.

–  Vi vet sedan tidigare att somaliskfödda kvinnor har ökad risk att föda barn som är tillväxthämmade, så just dessa kvinnor vill vi verkligen nå!

Tillväxthämning är den vanligaste orsaken till att barnet dör i magen. När moderkakan inte fungerar som den ska och barnet inte får tillräckligt med näring eller syre så spar barnet på energi genom att vara stilla, och det kan mamman upptäcka.

– Är barnet fullgånget kan förlossningen sättas igång. Om det inte växer som förväntat kan vi sätta in extra övervakning. Allt handlar om att fler barn ska födas levande.

Namn: Anna Akselsson
Forskningsfält: Fosterrörelser
Anslag: 278 000 kr för ”Rädda liv projektet – Information om fosterrörelser till gravida med ursprungsland Somalia som föder barn i Sverige”.

 

Text: Magdalena Wernefeldt

Recent Posts
0