fbpx

Lyckat möte med Socialförsäkringsutskottet

 In Startsidan

Spädbarnsfonden är medlemmar i SAMS, samarbete för människor i sorg vars främsta fråga är sjukskrivning vid förlust av närstående. I veckan mötte ledamöter från SAMS styrelse politiker från Socialförsäkringsutskottet, och Spädbarnsfondens representant var My Borg Åmansson. 

My Borg Åmansson, Anna-Lena Söderlund Törnell och Kjell Westerlund från SAMS styrelse träffade Åsa Eriksson och Jessica Rodén från Socialdemokraterna för ett samtal om villkoren för efterlevande.
Samtalet kretsade kring den rapport om sjukskrivning och bemötande vid sorg, som SAMS tagit fram. Det blev ett intressant samtal där de båda politikerna tog till sig av de slutsatser som SAMS lagt fram i rapporten. Bl a gavs ett löfte om att man kommer att ge Riksdagens utredningstjänst i uppdrag att ta reda på hur förutsättningarna för efterlevande ser ut i våra nordiska grannländer.
Vidare uppmuntrades vi att arbeta vidare för att skapa opinion för en utvidgning av föräldraförsäkringen, som idag ger föräldrar som förlorat barn under 18 år en sorgpeng i 10 dagar. Likaså att försöka få till en utvidgning av närståendepengen, som idag kan ge ersättning vid vård av anhörig.
Under våren kommer liknande samtal att hållas med övriga partiers ledamöter i Socialförsäkringsutskottet. 

Kjell Westerlund
ordförande i SAMS

Recent Posts
0
%d bloggare gillar detta: