fbpx

Tetyana Chumak: “Det är enormt viktigt att förstå hjärnan hos nyfödda”

 In Forskning, Startsidan

Två typer av hjärnceller är viktiga för att förstå hur hjärnskada utvecklas hos barn som drabbas av hjärninflammation och syrebrist vid förlossningen. Inom tio, femton år hoppas Tetyana Chumak att det går att behandla.  

Ett barn som drabbas av syrebrist vid förlossningen kyls så snabbt som möjligt ner. Att sänka hjärnans temperatur är en beprövad metod som används kliniskt för att förhindra att hjärnskador uppstår. Men det finns barn som inte svarar på behandlingen och som ändå får skador eller i värsta fall dör. 

– Forskargruppen som jag ingår i har i experimentella studier påvisat att det finns en ökad risk för hjärnskada när hypoxi, syrebrist, föregås av infektion eller inflammation, säger Tetyana Chumak, som forskar i neurovetenskap vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. 

Blockera cellprocesser och förhindra hjärnskador
Med stöd från Spädbarnsfondens forskningsfond kommer Tetyana Chumak att titta på två olika hjärnceller som har betydelse för perinatal hjärninflammation. Den ena ligger på gränsytan mellan blodet och hjärnan. Den medverkar vid regleringen av blod-hjärnbarriären och styr vilka substanser som släpps in i hjärnan. Den andra medverkar till att upprätthålla inflammationen i hjärnan.

– Vi vill förstå den exakta mekanismen och vilken roll cellerna spelar. Om vi kan blockera de skadliga cellprocesserna, så kan vi förhindra hjärnskador. 

Plasticiteten i hjärnan stor hos nyfödda
I sin prekliniska forskning på möss har Tetyana Chumak redan lyckats med det. Men det kommer dröja ytterligare tio, femton år innan slutliga forskningsresultat kan bidra till att ny behandling kan vara på plats. 

Tetyana utbildade sig till läkare i sitt hemland Ukraina. I Tjeckien doktorerade hon på plasticiteten i hjärnan hos nyfödda djur och hennes så kallade postdok-studier förde henne till Göteborg. Den neonatala hjärnans plasticitet och cellbildning skiljer sig markant från en vuxenhjärna och Tetyana är fascinerande över hur mottaglig den är för påverkan.

– Medan vi rör oss mot vårt mål att förstå underliggande mekanismer till hjärnskada så gör vi andra fynd som bidrar till ökad kunskap på fler områden inom neurovetenskapen. Det är enormt viktigt att förstå även basal funktion i hjärnan hos nyfödda.

 

Namn: Tetyana Chumak
Forskningsfält: Neurovetenskap
Anslag 2022: Tilldelades 125 000 kr för projektet ”Deciphering the mechanisms of the transition of systemic inflammation to the brain of a newborn and its sensitizing effect on hypoxic-ischemic injury”.

 

Recent Posts
0